SLUŽBENA STRANICA GRADA SVETE NEDELJE

OPćI I POJEDINAčNI AKTI

 • Odluka o naknadi za opremu za novorođenu djecu od 01.01.2018.
  PROČITAJ >
 • Odluka o dodatnim pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
  PROČITAJ >
 • Odluka o visini naknade dobrovoljnim vatrogascima za sudjelovanje u vatrogasnoj intervenciji na području Grada Svete Nedelje
  PROČITAJ >
 • Odluka o gradskim porezima
  PROČITAJ >
 • Odluka o komunalnom doprinosu
  PROČITAJ >
 • Odluka o odvodnji otpadnih voda
  PROČITAJ >
 • Strategija razvoja Grada Sveta Nedelja 2018.-2022.
  PROČITAJ >
 • Odluka o stavljanju izvan snage Odluke za Udruge od 12.04.2018.
  PROČITAJ >
 • Odluka za Udruge od 30.04.2018.
  PROČITAJ >