SLUŽBENA STRANICA GRADA SVETE NEDELJE

OPćI I POJEDINAčNI AKTI

  • Odluka o visini naknade dobrovoljnim vatrogascima za sudjelovanje u vatrogasnoj intervenciji na području Grada Svete Nedelje
    PROČITAJ >
  • Odluka o gradskim porezima
    PROČITAJ >
  • Odluka o komunalnom doprinosu
    PROČITAJ >