SLUŽBENA STRANICA GRADA SVETE NEDELJE

OPćI I POJEDINAčNI AKTI

 • Odluka o naknadi za opremu za novorođenu djecu od 01.01.2016.
  PROČITAJ >
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o gradskim porezima Grada Svete Nedelje
  PROČITAJ >
 • Odluka o komunalnom doprinosu
  PROČITAJ >
 • Odluka o visini naknade dobrovoljnim vatrogascima za sudjelovanje u vatrogasnoj intervenciji na području Grada Svete Nedelje
  PROČITAJ >
 • Odluka o lokalnim porezima
  PROČITAJ >