SLUŽBENA STRANICA GRADA SVETE NEDELJE

STATUT

 • Statut Grada Svete Nedelje (Službeni glasnik 09/09)
  PROČITAJ >
 • Oduka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Svete Nedelje (Službeni glasnik 10/11)
  PROČITAJ >
 • Statutarna odluka izmjenama i dopunama Statuta Grada Svete Nedelje (Službeni glasnik 02/13)
  PROČITAJ >
 • Statut Grada Svete Nedelje - pročišćeni tekst (Službeni glasnik 03/13)
  PROČITAJ >
 • Odluka o izboru članova Komisije za Statut i Poslovnik(Službeni glasnik 03/18)
  PROČITAJ >