SLUŽBENA STRANICA GRADA SVETE NEDELJE
02.08.2017

Obavijest o odvozu otpada

Obavijest o odvozu otpada
Tvrtka EKO-FLOR PLUS d.o.o. na blagdan Velike Gospe, 15.08.2017. godine, neće obavljati uslugu prikupljanja i odvoza miješanog komunalnog otpada (na području koje se vozi utorkom), već će se ista usluga izvršiti u subotu, 12.08.2017. godine.

Mole se korisnici da spremnike s komunalnim otpadom pravovremeno odlože prema naprijed navedenom datumu.