SLUŽBENA STRANICA GRADA SVETE NEDELJE
30.08.2017

Poziv na uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja javnih cesta

Poziv na uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja javnih cesta
Zagrebačka županija obavještava nositelje prava na katastarskim česticama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem su izvedene javne ceste - županijske ceste da mogu obaviti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja javnih cesta u prostorijama tvrtke Geodetski Projekti i Sustavi d.o.o., Skokov Prilaz 6 u Zagrebu dana 31. kolovoza 2017. (četvrtak) i 01. rujna 2017. (petak) u vremenu od 9,00 do 15,00 sati. 

Predmetne ceste: 

-     ŽC 3067 (D1- D. Stupnik (L10166))
- LC 31097 (Sv. Nedjelja (Ž3061) – Nedeljski Breg)
- LC 31099 (ŽC 3061 – Jagnjić Dol –Mala Gorica (Ž3065))

Izlaganje geodetskog elaborata izvršit će ovlaštena osoba Milka Grđan, dipl.ing geod.