SLUŽBENA STRANICA GRADA SVETE NEDELJE
07.09.2017

Javna rasprava o Projektu razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima Gradova Samobor i Sveta Nedelja te Općine Stupnik

Javna rasprava o Projektu razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima Gradova Samobor i Sveta Nedelja te Općine Stupnik

Javna rasprava o Projektu razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa, prihvatljivog za financiranje iz EU strukturnih fondova, u područjima Gradova Samobor i Sveta Nedelja te Općine Stupnik u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganje

Grad Sveta Nedelja, kao nositelj projekta, te Grad Samobor i Općina Stupnik, pokrenuli su Projekt razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa. Projektom se planira implementacija nepokretne pristupne elektroničke komunikacijske mreže sljedeće generacije (Next Generation Access network - NGA mreža), koja će osigurati infrastrukturne preduvjete za održivi dugoročni društveni i gospodarski razvitak.
Projekt će se prijaviti za sufinanciranje bespovratnim sredstvima fondova Europske unije.
Projekt se provodi unutar Okvirnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (ONP, NN 68/2016).
 
Grad Sveta Nedelja, kao nositelj projekta, sukladno strukturnim pravilima ONP-a, pokreće javnu raspravu (tzv. drugu javnu raspravu ili drugo javno savjetovanje) projekta. Javna rasprava traje od 11. rujna do 18. listopada 2017.
 
Projektni dokumenti za javnu raspravu obuhvaćaju:
1. Dopis Nositelju ONP-a (NOP-u) o pokretanju javne rasprave
2. Detaljne upute operatorima i ostalim zainteresiranim stranama za javnu raspravu projekta
3. Nacrt Plana razvoja širokopojasne infrastrukture (PRŠI)
4. Prilog A nacrtu PRŠI-ja (tablica za određivanje boja – mapiranje)
5. Obrazac za sudjelovanje u javnoj raspravi
 
Molimo operatore i druge zainteresirane strane da sve tražene informacije, očitovanja i podatke dostave najkasnije do 18. listopada 2017. u 15:00 sati na adresu elektroničke pošte Grada Svete Nedelje: javna.rasprava.nga@grad-svetanedelja.hr

 
PREUZIMANJE DOKUMENATA