SLUŽBENA STRANICA GRADA SVETE NEDELJE
12.10.2017

Obavijest tvrtke EKO-FLOR PLUS d.o.o. o besplatnom odvozu glomaznog otpada

Obavijest tvrtke EKO-FLOR PLUS d.o.o. o besplatnom odvozu glomaznog otpada
Obavještavamo Vas kako će se odvoz glomaznog otpada s područja grada Svete Nedelje izvršiti u periodu od 23.-27. listopada  2017.godine (ovisno o danu odvoza komunalnog opada) za korisnike koji prijave potrebu odvoza glomaznog otpada.

Da bi se izvršio odvoz glomaznog otpada potrebno se pravovremeno prijaviti (najkasnije 3 radna dana prije predviđenog odvoza) na broj Eko Flor Plusa 049/587-837 ili putem e-mail adrese: glomazni@eko-flor.hr

VAŽNA NAPOMENA:

Prilikom prijave odvoza glomaznog otpada trebaju se navesti podaci o korisniku i sastav otpada. Na dan odvoza glomaznog otpada, otpad odložiti UNUTAR DVORIŠTA, neposredno uz kolni ulaz, na način da djelatnicima tvrtke EKO-FLOR PLUS d.o.o. omogućite nesmetan ulaz u dvorište. Poželjno je i da budete kod kuće prilikom odvoza istog.

Nadalje, ukoliko imate otežan pristup dvorištu dužni ste krupni (glomazni) otpad dopremiti na dostupno mjesto pogodno za preuzimanje od strane tvrtke EKO-FLOR PLUS d.o.o.

Molimo da takve okolnosti navedete prilikom prijave za odvozom glomaznog otpada.


DA, prikuplja se glomazni otpad: PLASTIKA ( stolice, posude…) DRVENARIJA (namještaj, palete…), METAL (posuđe, namještaj,…) OSTALO (madraci, kauči,..)


NE spada pod glomazni otpad: GRAĐEVINSKI OTPAD (šuta, cigla, beton,..), OPASNI OTPAD ( salonit ploče, otpadna ulja, pesticidi, fluorescentne cijevi..), AKUMULATORI, ELEKTRIČNI I ELEKTRONSKI OTPAD.