SLUŽBENA STRANICA GRADA SVETE NEDELJE
08.10.2017

Poziv na sudjelovanje u izradi Prve izmjene Lokalne razvojne strategije

Poziv na sudjelovanje u izradi Prve izmjene Lokalne razvojne strategije
Nakon provedene ankete u široj zainteresiranoj javnosti, te održanih participativnih sastanaka sa članovima LAG-a (definirani su ciljevi, tipovi operacije, alokacije) izrađen je nacrt prve izmjene LRS i nacrt dodataka koji su dostupni na poveznici: http://www.lagsava.hr/dokumenti.html
Javno savjetovanje sa članovima LAG-a i širom javnosti otvoreno je do 16. listopada 2017.
Do navedenog datuma mogu se dostaviti prijedlozi izmjena LRS na mail adresu: maja.cicko@lagsava.hr.
Svaki prijedlog izmjene razmotrit će Upravni odbor LAG-a.