SLUŽBENA STRANICA GRADA SVETE NEDELJE
13.10.2017

Obavijest o natječaju za stipendije

Obavijest o natječaju za stipendije

Prilikom prijave za dodjelu stipendija potrebno je na kuvertu navesti broj stipendije za koju se prijavljuje te na poleđinu napisati: ime, prezime i adresu. 
Ako se prijavljuje za dvije stipendije ispunjuju se dva obrasca i šalju u dvije kuverte, dokumentacija se može poslati u jednom primjerku. 
Rok za predaju je 30. listopada u sobi broj 1.