SLUŽBENA STRANICA GRADA SVETE NEDELJE
14.12.2017

Održana je 6. redovna sjednica Gradskog vijeća

Održana je 6. redovna sjednica Gradskog vijeća
Dana 13. prosinca s početkom u 17,00 sati održana je 6. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje na kojoj je prisustvovalo 15 gradskih vijećnika. Dnevni red je sadržavao 8 točaka između kojih Prijedlog Odluke o gradskim porezima Grada Svete Nedelje, Prijedlog Odluke održavanja komunalne infrastrukture  i Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, ali i 1. čitanje Proračuna za 2018. godinu. 
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, Biserka Delač je u izlaganju proračuna istaknula da će se izdvojiti 15,5 milijuna kuna za usluge u obrazovanju, odnosno povećana su sredstva za stipendije učenika i studenata, te će se sufinancirati prijevoz učenika i studenata u iznosu od 75% mjesečne karte umjesto dosadašnjih 50% u šk/ak godini 2018./2019. Sredstva su planirana i za asistente za pomoć u nastavi, ali i povećanja cjelokupnog standarda u osnovnim školama čemu će pridonijeti i saniranje osnovne škole Sveta Nedjelja i područne škole Kerestinec te projekt nove škole sa sportskom dvoranom u Strmcu. 
 Za socijalni program osigurat će se 2 milijuna kuna što uključuje sufinanciranje javnog prijevoza za invalide, naknadu za umirovljenike i nezaposlene te udruge umirovljenika. U 2018. godini će se sufinancirati i javni prijevoz za umirovljenike za što je predviđeno 500 tisuća kuna. 
U proračunu su osigurana sredstva od 3,2 milijuna kuna za odvoz otpada i azbestnih ploča kroz program zaštite okoliša te uz sudjelovanje Zagrebačke županije od 60% planira se i nabava mobilnog reciklažnog dvorišta. 
Jednoglasno je izglasan Prijedlog Odluke o gradskim porezima iz koje je izbrisan porez na nekretnine. Na prvom čitanju su bili i  Prijedlog Odluke održavanja komunalne infrastrukture, kao i Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Tim programima u 2018. godini na području Grada obuhvaćeno je održavanje nerazvrstanih cesta i ostalih javnih površina, održavanje zelenih površina i čišćenje javnih trgova i površina, održavanje objekata oborinske odvodnje te održavanje autobusnih nadstrešnica u iznosu od 14.568.000,00 kuna. Ali i izgradnja i uređenje komunalne infrastrukture – ceste i javne površine, odvodnja i pročišćivanje otpadnih voda, javan rasvjeta, groblje i vodoopskrba, a ukupno iznosi 29.928.000,00 kuna za kapitalne projekte gradnje. 
Posljednjom točkom dnevnog reda predstavljeni su članovi Koordinacijskog odbora akcije „Gradovi i općine- prijatelji djece". Vijećnica Sabrina Pejić imenovana je predsjednico odbora, vijećnik Marko Kresonja potprdsjednik.