SLUŽBENA STRANICA GRADA SVETE NEDELJE
22.12.2017

Održana 7. redovna sjednica Gradskog vijeća

Održana 7. redovna sjednica Gradskog vijeća
Dana 21. prosinca s početkom u 16,00 sati održana je posljednja ovogodišnja sjednica gradskog vijeća Grada Svete Nedelje na kojoj je bilo prisutno 17 vijećnika. Nakon aktualnog sata i uobičajenih pitanja o komunalnim radovima na području Grada na Dnevnom redu prva je točka bila rebalans proračuna Grada Svete Nedelje za 2017. godinu. Potom je uslijedila  rasprava o proračunu za 2018. godinu. Vijećnik Damir Halužan je u ime kluba zastupnika HDZ-a i HSS-a imao devet amandmana, a vijećnik Božidar Jedvaj ispred stranke 365BM jedan amandman. Nakon glasanja Gradskog vijeća niti jedan amandman nije usvojen, a većinom vijećnika je izglasan Proračun Grada Svete Nedelje za 2018. godinu.  Na posljednjoj sjednici prije Božića izglasani su i prijedlozi programa održavanja komunalne infrastrukture i programa gradnje objekata i uređaja istih te program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom. Podizanjem ruku svih vijećnika prihvaćen je prijedlog programa javnih potreba u socijalnoj skrbi te prijedlog Odluke o načinu financiranja rada predstavnika nacionalne manjine  u Gradu Svetoj Nedelji čiji je predstavnik Ferid Dizdarević. 
Po završetku  sjednice gradonačelnik Dario Zurovec se zahvalio gradskim vijećnicima na njihovu radu tijekom protekle godine te ih pozvao na jednako uspješnu suradnju u novoj 2018. godini