SLUŽBENA STRANICA GRADA SVETE NEDELJE
29.12.2017

Javna rasprava o prijedlogu II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja radne zone Sveta Nedelja

Javna rasprava o prijedlogu  II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja radne zone Sveta Nedelja
Grad Sveta Nedelja kao nositelj izrade plana pokrenuo je izradu II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja radne zone Sveta Nedelja. 

Prijedlog II. izmjena i dopuna Plana odnosi se na usklađenje s Prostornim planom Grada Svete Nedelje (tekstualni i grafički dio), sukladno Odluci o izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja radne zone Sveta Nedelja (Glasnik Grada Svete Nedelje, br. 3/16) i Odluci o izmjeni i dopuni Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja radne zone Sveta Nedelja (Glasnik Grada Svete Nedelje, br. 3/17) te se isti upućuje na javnu raspravu.

Prijedlog Plana sadrži:
  • Tekstualni dio plana
  • Grafički dio plana
  • Obrazloženje
  • Sažetak za javnost

Javna rasprava o prijedlogu II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja radne zone Sveta Nedelja održat će u periodu od 09.01.2018. do 23.01.2018. godine. 

Tijekom trajanja javne rasprave, prijedlog II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja radne zone Sveta Nedelja će biti izložen na javni uvid na oglasnoj ploči u zgradi gradske uprave na Trgu A. Starčevića 5 u Svetoj Nedelji te na web stranici Grada Svete Nedelje. 

Javno izlaganje o navedenim izmjenama i dopunama Plana održat će se u ponedjeljak, 15.01.2018. godine u 17.00 sati u Gradskoj vijećnici na Trgu A.Stračevića 5 u Svetoj Nedelji.

Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja radne zone Sveta Nedelja mogu se u periodu trajanja javne rasprave dostaviti u Grad Sveta Nedelja, Trg A.Stračevića 5/I, Sveta Nedelja, soba br.1.

PREUZIMANJE DOKUMENATA