SLUŽBENA STRANICA GRADA SVETE NEDELJE
29.12.2017

Javna rasprava o prijedlogu V. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Strmec, Orešje, Bestovje i Novaki

Javna rasprava o prijedlogu  V. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Strmec, Orešje, Bestovje i Novaki
Grad Sveta Nedelja kao nositelj izrade plana pokrenuo je izradu V. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Strmec, Orešje, Bestovje i Novaki. 

Prijedlog V. izmjena i dopuna Plana odnosi se na usklađenje s Prostornim planom Grada Svete Nedelje (tekstualni i grafički dio), sukladno Odluci o izradi V. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Strmec, Orešje, Bestovje i Novaki (Glasnik Grada Svete Nedelje, br. 3/17) te se isti upućuje na javnu raspravu.

Prijedlog Plana sadrži:
  • Tekstualni dio plana
  • Grafički dio plana
  • Obrazloženje
  • Sažetak za javnost

Javna rasprava o prijedlogu V. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Strmec, Orešje, Bestovje i Novaki održat će u periodu od 09.01.2018. do 16.01.2018. godine. 

Tijekom trajanja javne rasprave, prijedlog V. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Strmec, Orešje, Bestovje i Novaki će biti izložen na javni uvid na oglasnoj ploči u zgradi gradske uprave na Trgu A. Starčevića 5 u Svetoj Nedelji te na web stranici Grada Svete Nedelje. 

Javno izlaganje o navedenim izmjenama i dopunama Plana održat će se u ponedjeljak, 15.01.2018. godine u 16.00 sati u Gradskoj vijećnici na Trgu A.Stračevića 5 u Svetoj Nedelji.

Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog V. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Strmec, Orešje, Bestovje i Novaki mogu se u periodu trajanja javne rasprave dostaviti u Grad Sveta Nedelja, Trg A.Stračevića 5/I, Sveta Nedelja, soba br.1.

PREUZIMANJE DOKUMENATA