SLUŽBENA STRANICA GRADA SVETE NEDELJE
29.12.2017

Javna rasprava o prijedlogu VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Svete Nedelje

Javna rasprava o prijedlogu VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Svete Nedelje
Grad Sveta Nedelja kao nositelj izrade plana pokrenuo je izradu VI. izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Svete Nedelje. 

U skladu s Odlukom o izradi VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Svete Nedelje (Glasnik Grada Svete Nedelje, br. 3/17) i Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o izradi VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Svete Nedelje (Glasnik Grada Svete Nedelje, br. 9/17), izrađen je prijedlog Plana koji se upućuje na javnu raspravu.

Prijedlog Plana sadrži:
  • Tekstualni dio plana
  • Grafički dio plana
  • Obrazloženje
  • Sažetak za javnost

Javna rasprava o prijedlogu VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Svete Nedelje održat će u periodu od 09.01.2018. do 16.01.2018. godine. 

Tijekom trajanja javne rasprave, prijedlog VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Svete Nedelje će biti izložen na javni uvid na oglasnoj ploči u zgradi gradske uprave na Trgu A. Starčevića 5 u Svetoj Nedelji te na web stranici Grada Svete Nedelje. 

Javno izlaganje o navedenim izmjenama i dopunama Plana održat će se u ponedjeljak, 15.01.2018. godine u 15.00 sati u Gradskoj vijećnici na Trgu A.Stračevića 5 u Svetoj Nedelji.

Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Svete Nedelje mogu se u periodu trajanja javne rasprave dostaviti u Grad Sveta Nedelja, Trg A.Stračevića 5/I, Sveta Nedelja, soba br.1.
PREUZIMANJE DOKUMENATA