SLUŽBENA STRANICA GRADA SVETE NEDELJE
07.03.2018

Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Svete Nedelje

Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Svete Nedelje
PREUZIMANJE DOKUMENATA