SLUŽBENA STRANICA GRADA SVETE NEDELJE

Financijska izvješća 2015. godina

PREUZIMANJE DOKUMENATA
  • Konsolidirani financijski izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine
  • Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 01. siječnja 2015. godine do 31. prosinca 2015. godine