SLUŽBENA STRANICA GRADA SVETE NEDELJE

Proračun 2017. godina

PREUZIMANJE DOKUMENATA
  • Odluka o proračunu Grada Svete Nedelje za 2017. godinu i projekcije proračuna za 2018. i 2019. godinu
  • ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA SVETE NEDELJE ZA 2017. GODINU
  • ODLUKA O 1. IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O PRORAČUNU GRADA SVETE NEDELJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2018. I 2019. GODINU
  • POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA SVETE NEDELJE ZA 2017.GODINU
  • ODLUKA O 2. IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O PRORAČUNU GRADA SVETE NEDELJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2018. I 2019. GODINU
  • ODLUKA O 3. IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O PRORAČUNU GRADA SVETE NEDELJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2018. I 2019. GODINU