SLUŽBENA STRANICA GRADA SVETE NEDELJE
01.04.2017

Obavijest o otvaranju pojedinačnog zemljišnoknjižnog ispravnog postupka za k.č.br. 828 K.O. Sveta Nedelja

Obavijest o otvaranju pojedinačnog zemljišnoknjižnog ispravnog postupka za k.č.br. 828 K.O. Sveta Nedelja


PREUZIMANJE DOKUMENATA