SLUŽBENA STRANICA GRADA SVETE NEDELJE
03.03.2017

Obavijest o otvaranju pojedinačnog zemljišnoknjižnog ispravnog postupka za k.č.br. 918 K.O. Strmec Samoborski

Obavijest o otvaranju pojedinačnog zemljišnoknjižnog ispravnog postupka za k.č.br. 918 K.O. Strmec Samoborski


PREUZIMANJE DOKUMENATA