SLUŽBENA STRANICA GRADA SVETE NEDELJE
18.08.2017

Obavijest o otvaranju pojedinačnog zemljišnoknjižnog ispravnog postupka za k.č.br. 3732 K.O. Strmec Samoborski

Obavijest o otvaranju pojedinačnog zemljišnoknjižnog ispravnog postupka za k.č.br. 3732 K.O. Strmec Samoborski
PREUZIMANJE DOKUMENATA