SLUŽBENA STRANICA GRADA SVETE NEDELJE
12.09.2017

Obavijest o otvaranju pojedinačnog zemljišnoknjižnog ispravnog postupka za z.k.ul.br.1578 k.o. Sveta Nedelja i z.k.ul.br.2736 k.o. Sveta Nedelja

Obavijest o otvaranju pojedinačnog zemljišnoknjižnog ispravnog postupka za z.k.ul.br.1578 k.o. Sveta Nedelja i z.k.ul.br.2736 k.o. Sveta Nedelja
PREUZIMANJE DOKUMENATA
  • Obavijest o otvaranju pojedinačnog zemljišnoknjižnog ispravnog postupka za z.k.ul.br. 1578 k.o. Sveta Nedelja i z.k.ul.br. 2736 k.o. Sveta Nedelja