SLUŽBENA STRANICA GRADA SVETE NEDELJE

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošču

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 21. studenoga 2009. godine prihvatila je Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (Narodne novine 140/09).
 
Savjetovanje i uključivanje javnosti u postupak donošenja propisa provodi se kako bi se prikupile informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti vezanim uz određenu javnu politiku. Na taj se način istovremeno podiže razina razumijevanja i prihvaćanja ciljeva politike, te se i nedostatci javne politike koje treba na vrijeme otkloniti.
 
Krajnji je cilj Kodeksa olakšati interakciju s građanima i predstavnicima zainteresirane javnosti u demokratskom procesu te potaknuti aktivnije sudjelovanje građana u javnom životu.
 
Koordinator za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u Gradskoj upravi Grada Svete Nedelje je Anja Blažina Boljević, viša referentica za odnose s javnošću i protokol.
 
Tel: + 385 1 3335 425
Fax: + 385 1 3373 564

Mob: + 385 99 8517 960
E-mail: anja.blazina@grad-svetanedelja.hr 

E-mail: pitanja@grad-svetanedelja.hr PREUZIMANJE DOKUMENATA