Obavijest: Javni poziv za podnošenje inicijativa za dodjelu javnih priznanja Grada Svete Nedelje u 2014. godini

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), članka 46. Statuta Grada Svete Nedelje (Glasnik Grada Svete Nedelje 09/09, 10/11, 02/13, 03/13) i članka 15. Odluke o javnim priznanjima Grada Svete Nedelje (Glasnik Grada Svete Nedelje 8/11), Gradonačelnik grada Svete Nedelje Nedelje dana 10. ožujka 2013. godine raspisuje

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE INICIJATIVA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA GRADA SVETE NEDELJE U 2014. GODINI

Grad Sveta Nedelja dodjeljuje javna priznanja za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značaja za razvitak i ugled Grada Sveta Nedelje.

Javna priznanja Grada Svete Nedelje su:

a) Počasni građanin Grada Svete Nedelje,

b) Nagrada Grada Svete Nedelje za životno djelo,

c) Nagrada Grada Svete Nedelje,

d) Zahvalnica Grada Svete Nedelje.

Kriteriji za dodjelu javnih priznanja:

pod a) da se radi o fizičkoj osobi koja nema prebivalište na području Grada Svete Nedelje, a koja je osobito zaslužna za napredak i promicanje Grada Svete Nedelje,

pod b) da se radi o fizičkoj osobi koja živi na području grada Svete Nedelje ili je tu provela dio života, kojoj do sada ta nagrada nije dodijeljena, radi odavanja priznanja za cjelovito djelo koje je ta osoba ostvarila u tijeku svog životnog i radnog vijeka, a koje u određenom području ili u svekolikom radu u društvenom životu predstavlja izuzetan i osobito vrijedan doprinos razvoju i ugledu grada Svete Nedelje,

pod c) da se radi o fizičkoj osobi, grupi fizičkih osoba, udruzi, ustanovi, trgovačkom društvu ili drugoj pravnoj osobi za dostignuća i doprinos od značaja za gospodarski i društveni život Grada Svete Nedelje, kao i za ostala posebno vrijedna društvena dostignuća,

pod d) da se radi o građanima grada Svete Nedelje, drugim osobama koje rade na području grada Svete Nedelje, udrugama, ustanovama, trgovačkim društvima, vjerskim zajednicama i drugima pravnim i fizičkim osobama za donacije i slične aktivnosti, zasluge u promicanju znanosti, obrazovanja, gospodarstva, prosvjete, kulture, umjetnosti, športa, zdravstva, socijalne skrbi, politike, humanitarnog djelovanja te svih drugih područja društvenog života u gradu Svetoj Nedelji.

Inicijativu za dodjelu javnih priznanja Grada Svete Nedelje mogu podnijeti:

– članovi Gradskog vijeća, radna tijela Gradskog vijeća, gradonačelnik i zamjenici gradonačelnika Grada Svete Nedelje, vijeća mjesnih odbora, udruge gospodarstvenika i obrtnika, najmanje tri građanina grada Svete Nedelje kao fizičke osobe, udruge građana, trgovačka društva, političke stranke, vjerske organizacije i druge pravne osobe s područja Grada Svete Nedelje.

Inicijativa za dodjelu javnih priznanja mora biti predana u pisanom obliku i mora sadržavati:

– podatke o podnositelju inicijative,

– životopis osobe, odnosno podatke o pravnoj osobi koja se predlaže za priznanje,

– obrazloženje zasluga zbog kojih se predlaže dodjela priznanja

– odgovarajuća dokumentacija kojom se potkrepljuju gore navedeni podaci,

– vrsta javnog priznanja za koju se osoba predlaže.

Rok za podnošenje pismenih prijedloga je do 30.04.2014. godine.

Prijedlozi se podnose na adresu: Grad Sveta Nedelja, Trg Ante Starčevića 5, 10431 Sveta Nedelja s naznakom „Inicijativa za dodjelu javnih priznanja Grada Svete Nedelje”.

Sve pravodobno zaprimljene inicijative Gradonačelnik upućuje Odboru za dodjelu javnih priznanja grada Svete Nedelje na razmatranje i utvrđivanje prijedloga javnih priznanja.

Odluku o dodjeli javnih priznanja donosi Gradsko vijeće grada Svete Nedelje na prijedlog Odbora za dodjelu javnih priznanja.

Ovaj poziv se objavljuje na web stranici grada Svete Nedelje, oglasnoj ploči Grada koja se nalazi na adresi Trg Ante Starčevića 5, Sveta Nedelja, oglasnim pločama na područjima naselja Grada i lokalnom tisku.

Gradonačelnik Drago Prahin, v.r.

NAPOMENA: cijelokupni tekst poziva možete preuzeti OVDJE ili u rubrici Natječaji – Ostali natječaji.

Popratni dokumenti

javni_poziv_za_podnošenje_inicijativa_za_dodjelu_javnih_priznanja_grada_svete_nedelje_u_2014._godini362_20170522415.pdf
Obavijest: Javni poziv za podnošenje inicijativa za dodjelu javnih priznanja Grada Svete Nedelje u 2014. godinijavni_poziv_za_podnošenje_inicijativa_za_dodjelu_javnih_priznanja_grada_svete_nedelje_u_2014._godini362_20170522415.pdf (637.4 KB)
Navigacija
Pretraga
Prilagođeni mod
Na vrh
Postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
Napredne postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
  • Osnovni kolačići
  • Kolačići vezani uz spremanje privola korisnika (ne sadrže identifikacijske podatke), te kolačići vezani uz anonimizirano praćenje prometa na stranicama grada Sveta Nedelja (Google Analytics)
  • Analitika
  • Sustav za naprednije praćenje ponašanja korisnika. Svi korisnici su anonimizirani i informacije o njima su svedene na vrstu operativnog sustava i pretraživač (browser) koji koriste.
  • Oglašavanje
  • Kolačići za izgradnju aninomiziranih retargeting lista u oglašivačkim platformama sustava Facebook i Google AdWords u svrhu kvalitetnijeg informiranja stanovništva o događanjima na području grada. Grada Sveta Nedelja ne dijeli svoje liste s trećim osobama, izuzev službi unutar grada Svete Nedelje (npr. Turistička zajednica).
  • Društvene mreže
  • Prikaz interaktivnih elemenata društvenih mreža na stranicama grada Sveta Nedelja

Pomoć s osobama s invaliditetom

Paleta boja

  • {{item.name}}

Veličina slova

  • Aa
Zatvorite