Kriteriji za ostvarivanje prava na sufinancirane udžbenike i druge bitne infromacije

KRITERIJI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA SUFINANCIRANE UDŽBENIKE I DRUGE BITNE INFORMACIJE

Poštovani!

Pravo na sufinancirane udžbenike* ostvaruju učenici osnovnih škola pod sljedećim uvjetima:

1. RODITELJI/STARATELJI i DJECA (učenik/ci) imaju prijavljeno prebivalište na području grada Svete Nedelje,

2. Dohodak po članu obitelji** ne prelazi iznos od 2.200 kn.

Kao dokaz pod točkama 1. i 2. potrebno je u tajništvo OŠ Sveta Nedelja, Svetonedeljska 21, svakim radnim danom od 8,00 do 15,00 sati, osobno ili putem pošte, a najkasnije do 22. kolovoza 2014 godine, donijeti odnosno priložiti sljedeću dokumentaciju:

• Obostranu kopiju osobne iskaznice za roditelje/staratelje,

• Potvrdu o prebivalištu za učenika, ne stariju od tri mjeseca (priznaju se potvrde izdane od strane MUP-a s datumom od 02. svibnja 2014 na dalje),

• Potvrdu Porezne uprave o visini dohotka ostvarenog u 2013 godini za roditelje/staratelje/,

• Izjavu o broju članova obitelji s popisom članova, koju nije potrebno ovjeravati kod javnog bilježnika, ali Grad Sveta Nedelja odnosno OŠ Sveta Nedelja zadržavaju pravo provjere navedenih podataka.

Za učenika navesti razred kojega će polaziti u 2014/2015.

Svakom učeniku koji ostvari pravo na sufinancirane udžbenike, po potrebi, izdati će se odgovarajuća Potvrda , kako bi se, temeljem te Potvrde u bilo kojoj Knjižari ostvarilo pravo na narudžbu sufinanciranih udžbenika, a koje će platiti Grad Sveta Nedelja po predračunu/računu direktno na IBAN Knjižare, a ovisno o dogovoru Grada Svete Nedelje s Knjižarom. Potvrde izdaje OŠ Sveta Nedelja na temelju prikupljene dokumentacije.

Knjižara je obvezna, uz račun koji mora sadržavati sve podatke sukladno Zakonu o PDV , kao i popis učenika koji su preuzeli/naručili knjige, priložiti i odgovarajući dokument (dostavnicu, izdatnicu) potpisanu od strane roditelja/staratelja/ o primitku udžbenika.

Predračun/račun Knjižare za sufinancirane udžbenike će glasiti na sljedeći naslov:

Grad Sveta Nedelja

OIB 24436052952

Trga Ante Starčevića 5

10431 Sveta Nedelja

Kontakt (Grad) po potrebi: 01 3335 444

Učenici koji su dobili sufinancirane (besplatne) udžbenike, moraju ih čuvati maksimalnom pažnjom jer ih po isteku školske godine obavezno vraćaju u školu (svojim razrednicima).

U slučaju oštećenja, morati će se nadoknaditi šteta, jer će se isti udžbenici slijedeće školske godine dijeliti narednoj generaciji učenika temeljem istih ili sličnih kriterija .

VAŽNO

*OŠ Sveta Nedelja (u dogovoru s Gradom Sveta Nedelja) daje popis udžbenika (bez radnih bilježnika, udžbenika za izborni predmet i atlasa i drugog pribora) po razredima (od 1.-8. razreda) koje plaća Grad Sveta Nedelja za učenike koji su ostvarili navedeno pravo.

**Pod obitelji u ovom slučaju podrazumijevamo roditelje/staratelje i djecu.

Dokument u pdf. formatu možete preuzeti ovdje:

Kriteriji za ostvarivanje prava na sufinancirane udžbenike i druge bitne infromacije

GRAD SVETA NEDELJA

Popratni dokumenti

kriteriji_za_ostvarivanje_prava_na_sufinancirane_udžbenike_i_druge_bitne_infromacije313_201705223277.pdf
Kriteriji za ostvarivanje prava na sufinancirane udžbenike i druge bitne infromacijekriteriji_za_ostvarivanje_prava_na_sufinancirane_udžbenike_i_druge_bitne_infromacije313_201705223277.pdf (242.5 KB)
Navigacija
Pretraga
Prilagođeni mod
Na vrh
Postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
Napredne postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
  • Osnovni kolačići
  • Kolačići vezani uz spremanje privola korisnika (ne sadrže identifikacijske podatke), te kolačići vezani uz anonimizirano praćenje prometa na stranicama grada Sveta Nedelja (Google Analytics)
  • Analitika
  • Sustav za naprednije praćenje ponašanja korisnika. Svi korisnici su anonimizirani i informacije o njima su svedene na vrstu operativnog sustava i pretraživač (browser) koji koriste.
  • Oglašavanje
  • Kolačići za izgradnju aninomiziranih retargeting lista u oglašivačkim platformama sustava Facebook i Google AdWords u svrhu kvalitetnijeg informiranja stanovništva o događanjima na području grada. Grada Sveta Nedelja ne dijeli svoje liste s trećim osobama, izuzev službi unutar grada Svete Nedelje (npr. Turistička zajednica).
  • Društvene mreže
  • Prikaz interaktivnih elemenata društvenih mreža na stranicama grada Sveta Nedelja

Pomoć s osobama s invaliditetom

Paleta boja

  • {{item.name}}

Veličina slova

  • Aa
Zatvorite