Započet Pilot projekt mini kompostera „KOMPOSTIRAJMO ZAJEDNO –NAŠ DOPRINOS ZAŠTITI OKOLIŠA“!“

Zakon o održivom gospodarenju otpadom propisao je obvezu jedinicama lokalne samouprave da na svom području osiguraju javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, te da u roku od tri mjeseca od stupanja na snagu Uredbe Vlade RH donesu Odluku o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada.

U tu svrhu Grad Sveta Nedelja proveo je anketu među kućanstvom o načinu zbrinjavanja bio otpada. Anketu je ispunilo 8,5% kućanstava od 100%, a rezultati ankete su sljedeći: 27% kućanstva već zbrinjava bio otpad putem kompostera, 44% želi zbrinjavati bio otpad kompostiranjem, a 25% stanovništva putem posude za bio otpad, dok 4 % stanovnika ne želi uopće izdvajati bio otpad. S obzirom da na području Grada stanovništvo živi uglavnom u obiteljskim kućama, Grad će poticati zbrinjavanje bio otpada putem kompostera.

Pilot projektom mini kompostera „Kompostirajmo zajedno-naš doprinos zaštiti okoliša”, Grad i trgovačko društvo „Eko-flor plus” d.o.o. će zajedno sa dvadesetak odabranih kućanstava u naselju Rakitje u Ulicama Augusta Cesarca, Ribel, Selišće, Voćarska, Stari hrast, Radnička, Gustava Krkleca, I. Novački odvojak, Gmajna i Loza putem mini kompostera koji će biti podijeljeni po kućanstvima, kompostiranjem iskoristiti brojne vrijednosti i sastojke koji do sada nisu bili iskorišteni. U ovaj pilot projekt ušla su kućanstva koja su se putem ankete opredijelila za zbrinjavanje otpada putem kompostera. Projekt je započeo 13. 10 2014. godine podjelom kompostera na adresi Stari hrast u navedenom naselju, a isti će trajati tri mjeseca. Prvoj podjeli bili su nazočni i predstavnici Grada Svete Nedelje, gradonačelnik Drago Prahin, zamjenik gradonačelnika Damir Halužan, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Biserka Delač, viša savjetnica za financije i računovodstvo Martina Fabijan, te predstavnici tvrtke Eko-flor plus d.o.o., stručna suradnica prodaje Sanja Cesarec i voditelj tehničkog sektora Rudolf Krpina.

Cilj ovog projekta je utvrditi količine miješanog komunalnog otpada prije i poslije uvođenja mini kompostera, kako bi se odabrao najbolji način prikupljanja i zbrinjavanja biorazgradivog komunalnog otpada. Smatramo da je najbolji način zbrinjavanja upravo putem kompostera s ciljem kompostiranja jer kompostiranjem biorazgradivih otpadaka nastaju vrijedne organske tvari, te sami recikliramo oko jednu trećinu otpada. Na taj način svaki građanin Grada Sveta Nedelje pridonosi: smanjenju količine otpada koje se odlaže na odlagalište, smanjenju troškova odlaganja otpada, smanjenju onečišćenja tla, vode i zraka te povećanju kakvoće tla i okoliša.

Navigacija
Pretraga
Prilagođeni mod
Na vrh
Postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
Napredne postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
  • Osnovni kolačići
  • Kolačići vezani uz spremanje privola korisnika (ne sadrže identifikacijske podatke), te kolačići vezani uz anonimizirano praćenje prometa na stranicama grada Sveta Nedelja (Google Analytics)
  • Analitika
  • Sustav za naprednije praćenje ponašanja korisnika. Svi korisnici su anonimizirani i informacije o njima su svedene na vrstu operativnog sustava i pretraživač (browser) koji koriste.
  • Oglašavanje
  • Kolačići za izgradnju aninomiziranih retargeting lista u oglašivačkim platformama sustava Facebook i Google AdWords u svrhu kvalitetnijeg informiranja stanovništva o događanjima na području grada. Grada Sveta Nedelja ne dijeli svoje liste s trećim osobama, izuzev službi unutar grada Svete Nedelje (npr. Turistička zajednica).
  • Društvene mreže
  • Prikaz interaktivnih elemenata društvenih mreža na stranicama grada Sveta Nedelja

Pomoć s osobama s invaliditetom

Paleta boja

  • {{item.name}}

Veličina slova

  • Aa
Zatvorite