Zaključak o upućivanju na javnu raspravu prijedloga ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Sveta Nedelja

Gradonačelnik Grada Svete Nedelje, Na temelju Članka 95., stavak 2. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13) i čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), te čl. 46. Statuta Grada Svete Nedelje (Glasnik Grada Svete Nedelje br. 9/09, 10/11, 2/13, 3/13) je dana 16.02.2015. god. donio je slijedeći

Z A K L J U Č A K

o upućivanju na javnu raspravu prijedloga

ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja

dijela naselja Sveta Nedelja

Cjelokupni tekst Zaključka preuzmite OVDJE.

Uvid u prijedlog izmjene Plana moguće je izvršiti odlaskom u rubriku u desnom izborniku – Prostorni planovi.

Popratni dokumenti

zaključak_o_upućivanju_na_javnu_raspravu_prijedloga_ciljanih_izmjena_i_dopuna_urbanističkog_plana_uređenja_dijela_naselja_sveta_nedelja233_201705212030.pdf
Zaključak o upućivanju na javnu raspravu prijedloga ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Sveta Nedeljazaključak_o_upućivanju_na_javnu_raspravu_prijedloga_ciljanih_izmjena_i_dopuna_urbanističkog_plana_uređenja_dijela_naselja_sveta_nedelja233_201705212030.pdf (75 KB)
Navigacija
Pretraga
Prilagođeni mod
Na vrh
Postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
Napredne postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
  • Osnovni kolačići
  • Kolačići vezani uz spremanje privola korisnika (ne sadrže identifikacijske podatke), te kolačići vezani uz anonimizirano praćenje prometa na stranicama grada Sveta Nedelja (Google Analytics)
  • Analitika
  • Sustav za naprednije praćenje ponašanja korisnika. Svi korisnici su anonimizirani i informacije o njima su svedene na vrstu operativnog sustava i pretraživač (browser) koji koriste.
  • Oglašavanje
  • Kolačići za izgradnju aninomiziranih retargeting lista u oglašivačkim platformama sustava Facebook i Google AdWords u svrhu kvalitetnijeg informiranja stanovništva o događanjima na području grada. Grada Sveta Nedelja ne dijeli svoje liste s trećim osobama, izuzev službi unutar grada Svete Nedelje (npr. Turistička zajednica).
  • Društvene mreže
  • Prikaz interaktivnih elemenata društvenih mreža na stranicama grada Sveta Nedelja

Pomoć s osobama s invaliditetom

Paleta boja

  • {{item.name}}

Veličina slova

  • Aa
Zatvorite