Naš hrvatski i naš strani jezik – Radionice njemačkog jezika i kulture u organizaciji Ogranka Matice Hrvatske – Sveta Nedelja!

„Naš hrvatski i naš strani jezik” projekt je koji obuhvaća upoznavanje sa životom, jezikom i kulturom Hrvata izvan Hrvatske, a ove će se godine posvetiti Hrvatima s njemačkog govornog područa. Projekt ukazuje na važnost osvještavanja postojanja nacionalnih manjina izvan Hrvatske, upoznavanje s njihovim jezikom, ali važan je i za intelektualan i mulitikulturalan razvoj pojedinca kroz učenje stranih jezika. Osim predavanja o Hrvatima izvan Hrvatske, konkretno Gradišćanskim Hrvatima, koje će se održati u travnju, Ogranak organizira „Radionice njemačkog jezika i kulture” koje obuhvaćaju upoznavanje s kulturom, doprinose obrazovanju i potiču širenje horizonata i obogaćivanje kroz jedan segment nacionalnog identiteta – jezik.

Projekt Naš hrvatski i naš strani jezik obuhvaća tri dijela: dva semestra radionica njemačkog jezika i kulture te predavanje o Hrvatima na njemačkom govornom području – Gradišćanskim Hrvatima.

Radionice njemačkog jezika i kulture- 1. semestar

Radionice će se održati u trajanju od 75 sati, dva puta tjedno po dva školska sata, a započinju u ožujka i predviđa se da će trajati do kraja lipnja. Obuhvaćaju učenje njemačke gramatike, vokabulara i upoznavanje s kulturom te osposobljavaju za jezično izražavanje i svakodnevnu komunikaciju. Radionice podrazumijevaju rad i učenje njemačkog jezika prema Europskom referentom okviru za strane jezike gdje se polaznicima omogućuje da u 75 sati steknu znanje stranog jezika koje se vrednuje kao jedan jezični stupanj.

Grupa

Predviđen broj polaznika je od 15 do 20. Ovisno o predznanju zainteresiranih, formirat će se početna (A1), početka napredna (A1.2) ili napredna (A2) grupa za učenje njemačkog jezika. Predviđen je nastavak radionica u jesenskom terminu za prijavljene polaznike (viši stupanj), ali u slučaju velikog broja zainteresiranih (25-40) u drugom će se semestru (od rujna) ponoviti isti stupanj.

Kriteriji za upis

Radionice su predviđene za stanovnike Grada Svete Nedelje, srednjoškolce, studente i sve zainteresirane kojima je znanje njemačkog jezika i kulture potrebno za posao ili za vlastitu nadogradnju. Predznanje njemačkog jezika nije potrebno, niti je uvjet.

U slučaju velikog broja zainteresiranih kandidata, prednost će imati članovi Ogranka Matice hrvatske u Svetoj Nedelji, studenti, srednjoškolci, nezaposleni, a od kandidata se može zahtijevati i motivacijsko pismo.

Način prijave

Kandidati moraju ispuniti prijavnicu u digitalnom obliku koja se nalazi na stranici Ogranka Matice ( http://www.ogranak-mh-svn.hr/ ) i poslati na mail ogranakmhsvn@gmail.com (kopija na: ana.lovasic@gmail.com) do 13. ožujka 2015. godine.

Sve dodatne informacije mogu se pronaći na: http://www.ogranak-mh-svn.hr/

Navigacija
Pretraga
Prilagođeni mod
Na vrh
Postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
Napredne postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
  • Osnovni kolačići
  • Kolačići vezani uz spremanje privola korisnika (ne sadrže identifikacijske podatke), te kolačići vezani uz anonimizirano praćenje prometa na stranicama grada Sveta Nedelja (Google Analytics)
  • Analitika
  • Sustav za naprednije praćenje ponašanja korisnika. Svi korisnici su anonimizirani i informacije o njima su svedene na vrstu operativnog sustava i pretraživač (browser) koji koriste.
  • Oglašavanje
  • Kolačići za izgradnju aninomiziranih retargeting lista u oglašivačkim platformama sustava Facebook i Google AdWords u svrhu kvalitetnijeg informiranja stanovništva o događanjima na području grada. Grada Sveta Nedelja ne dijeli svoje liste s trećim osobama, izuzev službi unutar grada Svete Nedelje (npr. Turistička zajednica).
  • Društvene mreže
  • Prikaz interaktivnih elemenata društvenih mreža na stranicama grada Sveta Nedelja

Pomoć s osobama s invaliditetom

Paleta boja

  • {{item.name}}

Veličina slova

  • Aa
Zatvorite