Ponovna javna rasprava o II. izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja Radne zone Svete Nedelje

Grad Sveta Nedelja, kao Nositelj izrade Plana, provodi ponovnu javnu raspravu o II. izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja Radne zone Svete Nedelje.Ponovna javna rasprava provodi se jer se prijedlog Prostornog plana, zbog prihvaćenih mišljenja, prijedloga i primjedbi u javnoj raspravi promijenio tako da su se promijenile granice građevinskih područja, a promjenama se utječe i na vlasničke odnose.
Javni uvid u ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Radne zone Svete Nedelje traje 15 dana i to od 19.02.2018. do 05.03.2018. godine.
Tijekom trajanja ponovne javne rasprave, dijelovi prijedloga prostornog plana koji su u odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni označeni su u tekstualnom dijelu plana i na kartografskom prikazu 0.1. Izmjene grafičkog dijela plana nakon 1. javne rasprave, a to su:1. Ukidanje planirane trase istočnog produžetka Obrtničke ulice2. Planiranje spoja Obrtničke ulice s Ulicom dr. Franje Tuđmana3. Promjena granice i namjene građevinskog područja prema navedenim izmjenama prometne mrežeGrafički i tekstualni dio plana te njegovo obrazloženje i sažetak za javnost bit će izloženi na javni uvid na oglasnoj ploči u zgradi gradske uprave na Trgu A. Starčevića 5 u Svetoj Nedelji te na web stranici Grada Svete Nedelje.
Javno izlaganje održat će se u ponedjeljak, 19.02.2018. godine u 16.00 sati u Gradskoj vijećnici na Trgu A.Stračevića 5 u Svetoj Nedelji.Nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjeni prijedlog prostornog plana mogu se podnositi samo u svezi s dijelovima prijedloga Prostornog plana koji su izmijenjeni u odnosu na prvi prijedlog i to u periodu trajanja javne rasprave na adresu Grad Sveta Nedelja, Trg A.Stračevića 5/I, Sveta Nedelja, soba br.1.

Popratni dokumenti

Navigacija
Pretraga
Prilagođeni mod
Na vrh
Postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
Napredne postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
  • Osnovni kolačići
  • Kolačići vezani uz spremanje privola korisnika (ne sadrže identifikacijske podatke), te kolačići vezani uz anonimizirano praćenje prometa na stranicama grada Sveta Nedelja (Google Analytics)
  • Analitika
  • Sustav za naprednije praćenje ponašanja korisnika. Svi korisnici su anonimizirani i informacije o njima su svedene na vrstu operativnog sustava i pretraživač (browser) koji koriste.
  • Oglašavanje
  • Kolačići za izgradnju aninomiziranih retargeting lista u oglašivačkim platformama sustava Facebook i Google AdWords u svrhu kvalitetnijeg informiranja stanovništva o događanjima na području grada. Grada Sveta Nedelja ne dijeli svoje liste s trećim osobama, izuzev službi unutar grada Svete Nedelje (npr. Turistička zajednica).
  • Društvene mreže
  • Prikaz interaktivnih elemenata društvenih mreža na stranicama grada Sveta Nedelja

Pomoć s osobama s invaliditetom

Paleta boja

  • {{item.name}}

Veličina slova

  • Aa
Zatvorite