Odobrena bespovratna sredstva za energetsku obnovu zgrade Područne škole Kerestinec

Osnovna škola Sveta Nedelja prijavljena je na “Poziv na dostavu projektnih prijedloga – Energetske obnove zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora”. Projektni prijedlog udovoljavao je svim uputama te su službeno odobrena bespovratna sredstva za energetsku obnovu zgrade Područne škole Kerestinec u iznosu od 1.007.794,95 kn, dok ukupni trošak energetske obnove iznosi 2.405.339,5 kn. Preostali iznos troškova energetske obnove zgrade Područne škole Kerestinec koji uključuje i neke dodatne radove, preraspodijeliti će se između Grada i Županije u omjeru 50%:50%.
U procesu izrade projektne dokumentacije i prijavi na fond Grad Sveta Nedelja surađivao je sa Zagrebačkoj županijom, kao i s Osnovnom školom Sveta Nedelja. Rezultate prijave matičnog objekta Osnovna Škola Sveta Nedelja na isti fond još uvijek nisu objavljeni, no za pretpostavitit da će i oni biti pozitivni.

Navigacija
Pretraga
Prilagođeni mod
Na vrh
Postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
Napredne postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
  • Osnovni kolačići
  • Kolačići vezani uz spremanje privola korisnika (ne sadrže identifikacijske podatke), te kolačići vezani uz anonimizirano praćenje prometa na stranicama grada Sveta Nedelja (Google Analytics)
  • Analitika
  • Sustav za naprednije praćenje ponašanja korisnika. Svi korisnici su anonimizirani i informacije o njima su svedene na vrstu operativnog sustava i pretraživač (browser) koji koriste.
  • Oglašavanje
  • Kolačići za izgradnju aninomiziranih retargeting lista u oglašivačkim platformama sustava Facebook i Google AdWords u svrhu kvalitetnijeg informiranja stanovništva o događanjima na području grada. Grada Sveta Nedelja ne dijeli svoje liste s trećim osobama, izuzev službi unutar grada Svete Nedelje (npr. Turistička zajednica).
  • Društvene mreže
  • Prikaz interaktivnih elemenata društvenih mreža na stranicama grada Sveta Nedelja

Pomoć s osobama s invaliditetom

Paleta boja

  • {{item.name}}

Veličina slova

  • Aa
Zatvorite