Odvoz glomaznog otpada bez naknade

Odvoz glomaznog otpada s područja grada Svete Nedelje izvršiti će se u periodu od 22.-26. listopada  2018. godine (ovisno o danu odvoza komunalnog opada) za korisnike koji prijave potrebu odvoza glomaznog otpada.

Da bi se izvršio odvoz glomaznog otpada potrebno se pravovremeno prijaviti odnosno najkasnije 3 radna dana prije predviđenog odvoza na broj Eko Flor Plusa 049/587-837 ili putem e-mail adrese: glomazni@eko-flor.hr


Prilikom prijave odvoza glomaznog otpada trebaju se navesti podaci o korisniku i sastav otpada. Na dan odvoza glomaznog otpada, otpad odložiti UNUTAR DVORIŠTA, neposredno uz kolni ulaz, na način da djelatnicima tvrtke EKO-FLOR PLUS d.o.o. omogućite nesmetan ulaz u dvorište. Poželjno je i da budete kod kuće prilikom odvoza istog. Nadalje, ukoliko imate otežan pristup dvorištu dužni ste krupni (glomazni) otpad dopremiti na dostupno mjesto pogodno za preuzimanje od strane tvrtke EKO-FLOR PLUS d.o.o. Molimo da takve okolnosti navedete prilikom prijave za odvozom glomaznog otpada.

 

Prikuplja se: plastika ( stolice, posude…), drvenarija (namještaj, palete…), metal (posuđe, namještaj,…), ostalo (madraci, kauči,..).

Ne prikuplja se: građevinski otpad (šuta, cigla, beton,..), opasni otpad (salonit ploče, otpadna ulja, pesticidi, fluorescentne cijevi..), akumulatori, električni i elektronski otpad.

Navigacija
Pretraga
Prilagođeni mod
Na vrh
Postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
Napredne postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
  • Osnovni kolačići
  • Kolačići vezani uz spremanje privola korisnika (ne sadrže identifikacijske podatke), te kolačići vezani uz anonimizirano praćenje prometa na stranicama grada Sveta Nedelja (Google Analytics)
  • Analitika
  • Sustav za naprednije praćenje ponašanja korisnika. Svi korisnici su anonimizirani i informacije o njima su svedene na vrstu operativnog sustava i pretraživač (browser) koji koriste.
  • Oglašavanje
  • Kolačići za izgradnju aninomiziranih retargeting lista u oglašivačkim platformama sustava Facebook i Google AdWords u svrhu kvalitetnijeg informiranja stanovništva o događanjima na području grada. Grada Sveta Nedelja ne dijeli svoje liste s trećim osobama, izuzev službi unutar grada Svete Nedelje (npr. Turistička zajednica).
  • Društvene mreže
  • Prikaz interaktivnih elemenata društvenih mreža na stranicama grada Sveta Nedelja

Pomoć s osobama s invaliditetom

Paleta boja

  • {{item.name}}

Veličina slova

  • Aa
Zatvorite