Dodjela javnih priznanja Zagrebačke županije u 2019. godini

Povjerenstvo za dodjelu
javnih priznanja

KLASA: 021-04/19-19/01
URBROJ: 238/1-01-19-04
Zagreb, 9. travnja 2019.

Na temelju odredbe članka 17. Odluke o ustanovljenju javnih priznanja Zagrebačke županije (“Glasnik Zagrebačke županije”, broj 6/99, 10/10 i 13/18 – pročišćeni tekst) Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Zagrebačke županije raspisuje

N A T J E Č A J
za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja
Zagrebačke županije u 2019. godini

1. Javna priznanja Zagrebačke županije dodjeljuju se domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, uključujući ustanove, udruge i druge neprofitne organizacije zaslužne za gospodarski, društveni i kulturni razvoj Zagrebačke županije, te njena promicanja u zemlji i svijetu.

Izrazi koji se koriste u ovom Natječaju, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to koriste li se u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju, na jednak način, muški i ženski rod.

2. Kriteriji za dodjelu javnih priznanja su:

– da se radi o istaknutim pojedincima i pravnim osobama koji su svojim kontinuiranim i izuzetno značajnim znanstvenim, stručnim, umjetničkim, pedagoškim ili drugim javnim radom dali trajan doprinos i izuzetne rezultate trajne vrijednosti na unaprjeđenju stanja i razvitka pojedinih djelatnosti, odnosno međunarodnoj promidžbi navedenih djelatnosti,
– da se radi o pojedincima koji u svojoj sredini uživaju ugled uzorna djelatnika i stručnjaka,
– ostvareni rezultati u ukupnom gospodarskom ili društvenom razvitku Zagrebačke županije.

3. Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Zagrebačke županije mogu podnijeti članovi Županijske skupštine, radna tijela, Župan Zagrebačke županije, građani, udruge građana, poduzeća, vjerske zajednice, kulturne, športske i druge ustanove.

4. Prijedlog za dodjelu javnih priznanja sadržava popunjeni obrazac prijedloga uz privitke:
a) životopis za fizičku osobu, odnosno odgovarajući podaci za pravnu osobu koju
se predlaže za dodjelu javnog priznanja (obavezno);
b) temeljito obrazloženje razloga predlaganja (obavezno);
c) odgovarajuću dokumentaciju (ako je primjenjivo).

Obrazac prijedloga za dodjelu javnih priznanja čini sastavni dio ovog natječaja i
dostupan je na Internet stranici Zagrebačke županije (www.zagrebacka-zupanija.hr)
rubrika „Natječaji/Županijska skupština“.

5. Prijedlog za dodjelu javnih priznanja i podaci iz točke 4. ovog Natječaja trebaju biti pripremljeni u programu MS Office i obliku Word dokumenta, uz izuzetak dokumentacije ako je priložena.

6. Rok za podnošenje pisanih prijedloga teče od dana objavljivanja zaključno do 31. svibnja 2019. godine.

7. Prijedlozi se podnose na adresu: Zagrebačka županija, Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja, Ulica grada Vukovara 72/V, 10 000 Zagreb u zatvorenoj omotnici s napomenom “PRIJEDLOG ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE U 2019. GODINI“.

8. Osobni podaci kandidata i predlagatelja obradit će se isključivo u svrhu provedbe Natječaja za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Zagrebačke županije u 2019. godini sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18 i Uredbe (EU) 2016/679).

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA
mr. sc. Stjepan Kožić, dipl. ing.

Popratni dokumenti

Navigacija
Pretraga
Prilagođeni mod
Na vrh
Postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
Napredne postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
  • Osnovni kolačići
  • Kolačići vezani uz spremanje privola korisnika (ne sadrže identifikacijske podatke), te kolačići vezani uz anonimizirano praćenje prometa na stranicama grada Sveta Nedelja (Google Analytics)
  • Analitika
  • Sustav za naprednije praćenje ponašanja korisnika. Svi korisnici su anonimizirani i informacije o njima su svedene na vrstu operativnog sustava i pretraživač (browser) koji koriste.
  • Oglašavanje
  • Kolačići za izgradnju aninomiziranih retargeting lista u oglašivačkim platformama sustava Facebook i Google AdWords u svrhu kvalitetnijeg informiranja stanovništva o događanjima na području grada. Grada Sveta Nedelja ne dijeli svoje liste s trećim osobama, izuzev službi unutar grada Svete Nedelje (npr. Turistička zajednica).
  • Društvene mreže
  • Prikaz interaktivnih elemenata društvenih mreža na stranicama grada Sveta Nedelja

Pomoć s osobama s invaliditetom

Paleta boja

  • {{item.name}}

Veličina slova

  • Aa
Zatvorite