Dijalog EU-a s mladima

Na Vijeću za obrazovanje, mlade, kulturu i sport Europske unije (EYCS) krajem 2018. godine usvojena je nova Europska strategija za mlade za razdoblje od 2019. do 2027. godine, dostupna na poveznici
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14080-2018-INIT/en/pdf. Sukladno novoj Strategiji uspostavljen je Dijalog EU-a s mladima, koji se nastavlja na proces Strukturiranog dijaloga, a uključuje i Europske ciljeve za mlade kao rezultat VI. ciklusa Strukturiranog dijaloga. Tih 11 ciljeva, koji se temelje na stavovima i mišljenjima više od 50 tisuća mladih iz zemalja Europske unije predstavljaju viziju Europe onakvu kakvu žele mladi, a prevedene na hrvatski jezik možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://mdomsp.gov.hr/UserDocsImages/MLADI/YouthGoals%20Croatian%20version%20(in%20template).pdf .Dijalog Europske unije s mladima (nekadašnji Strukturirani dijalog) uspostavljen je kao jedan od instrumenata dijaloga s mladima i organizacijama koje se bave mladima, uključujući donositelje odluka, znanstvenike, stručnjake te ostale relevantne dionike u području politika za mlade. Dijalog Europske unije s mladima služi kao platforma za kontinuirane zajedničke konzultacije o izazovima, temama i prioritetima od značenja za mlade s ciljem što većeg uključivanja mladih, posebice mladih s manje mogućnosti.

Dijalog Europske unije s mladima organiziran je u 18-mjesečnim ciklusima podijeljenima u 3 šestomjesečne faze koje se podudaraju s 3 šestomjesečna rotirajuća predsjedavanja Vijećem Europske unije. Do sada je provedeno šest punih ciklusa.
Zajednička tema tekućeg VII. ciklusa Dijaloga Europske unije s mladima je Stvaranje mogućnosti za mlade (Creating Opportunities for Youth) a provodi se od siječnja 2019. do sredine 2020. godine tijekom predsjedavanja Rumunjske, Finske i Hrvatske Vijećem Europske unije. U okviru zajedničke teme svaka od članica trija Rumunjska-Finska-Hrvatska definirala je svoju specifičnu temu koja odgovara nacionalnim prioritetima. Tako je tema rumunjskoga Predsjedništva Kvalitetni poslovi za sve, finskoga Predsjedništva Kvalitetan rad s mladima za sve, a hrvatska tema je Mogućnosti za mlade u ruralnim područjima.

Kako bi se mladima omogućilo punopravno sudjelovanje u konzultacijskom procesu, izrađen je anketni upitnik, namijenjen mladima između 15 i 30 godina, u kojem izravno mogu iznijeti svoje stavove te tako sudjelovati u oblikovanju politika i donošenju odluka koje se tiču mladih u RH i EU.

Anketu možete ispuniti na sljedećem linku:

http://eupita.eu/ukljuci-se/reci-nam-sto-mislis-ispuni-upitnik/ 

Navigacija
Pretraga
Prilagođeni mod
Na vrh
Postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
Napredne postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
  • Osnovni kolačići
  • Kolačići vezani uz spremanje privola korisnika (ne sadrže identifikacijske podatke), te kolačići vezani uz anonimizirano praćenje prometa na stranicama grada Sveta Nedelja (Google Analytics)
  • Analitika
  • Sustav za naprednije praćenje ponašanja korisnika. Svi korisnici su anonimizirani i informacije o njima su svedene na vrstu operativnog sustava i pretraživač (browser) koji koriste.
  • Oglašavanje
  • Kolačići za izgradnju aninomiziranih retargeting lista u oglašivačkim platformama sustava Facebook i Google AdWords u svrhu kvalitetnijeg informiranja stanovništva o događanjima na području grada. Grada Sveta Nedelja ne dijeli svoje liste s trećim osobama, izuzev službi unutar grada Svete Nedelje (npr. Turistička zajednica).
  • Društvene mreže
  • Prikaz interaktivnih elemenata društvenih mreža na stranicama grada Sveta Nedelja

Pomoć s osobama s invaliditetom

Paleta boja

  • {{item.name}}

Veličina slova

  • Aa
Zatvorite