Reciklažno dvorište Grada Svete Nedelje

U reciklažnom dvorištu mogu se bez naknade dopremiti i odložiti manje količine odvojeno sakupljenog otpada: papir i karton, plastika, metal, tekstil, staklo, stare baterije, folije, limenke, ravno staklo, stari lijekovi, akumulatori, boje, pesticidi, elektronički otpad i ostalo.

Dinamika dovoza otpada na reciklažno dvorište nije brojčano ograničena, osim građevinskog otpada koji nastaje održavanjem i manjim popravcima koje obavlja sam vlasnik u količini ne većoj od 200 kg/korisniku unutar perioda od šest uzastopnih mjeseci, sukladno Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN br. 117/17).

Također, dva puta godišnje obavlja se besplatni odvoz za krupni (glomazni) otpad temeljem čl. 3. st. 11. Ugovora o koncesiji za obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Sveta Nedelja, KLASA: 363-02/16-01/06, URBROJ: 238-12-02/3-16-5.

Novo reciklažno dvorište nalazi se na lokaciji Zelena ulica 5, Sveta Nedelja.

RADNO VRIJEME:

Ponedjeljak, srijeda i petak: 08:00 do 15:00 sati

Utorak i četvrtak: 12:00 do 19:00 sati

Subota: 8:00 do 13:00 sati

Tel: 01/7879-239

 

 

Navigacija
Pretraga
Prilagođeni mod
Na vrh
Postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
Napredne postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
  • Osnovni kolačići
  • Kolačići vezani uz spremanje privola korisnika (ne sadrže identifikacijske podatke), te kolačići vezani uz anonimizirano praćenje prometa na stranicama grada Sveta Nedelja (Google Analytics)
  • Analitika
  • Sustav za naprednije praćenje ponašanja korisnika. Svi korisnici su anonimizirani i informacije o njima su svedene na vrstu operativnog sustava i pretraživač (browser) koji koriste.
  • Oglašavanje
  • Kolačići za izgradnju aninomiziranih retargeting lista u oglašivačkim platformama sustava Facebook i Google AdWords u svrhu kvalitetnijeg informiranja stanovništva o događanjima na području grada. Grada Sveta Nedelja ne dijeli svoje liste s trećim osobama, izuzev službi unutar grada Svete Nedelje (npr. Turistička zajednica).
  • Društvene mreže
  • Prikaz interaktivnih elemenata društvenih mreža na stranicama grada Sveta Nedelja

Pomoć s osobama s invaliditetom

Paleta boja

  • {{item.name}}

Veličina slova

  • Aa
Zatvorite