Naknada štete uslijed prirodne nepogode potresa od 22.03.2020.

Poštovani sugrađani!

Molimo Vas da na obrascu Prilog 2-OBRAZAC PN koji se nalazi u privitku ove obavijesti obavite formalnu prijavu i prvu procjenu štete na vašoj imovini i objektima oštećenim od potresa koji se dogodio dana 22.03.2020. godine.

Župan Zagrebačke županije proglasio je prirodnu nepogodu za cijelo područje Grada Svete Nedelje, na zahtjev gradonačelnika Darija Zurovca.

Napominjemo da temeljem članka 20. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda, sredstva pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda ne dodjeljuju se, između ostaloga za:

1. štete na imovini koja je osigurana,

2. neizravne štete,

3. štete nastale na nezakonito izgrađenim zgradama javne namjene, gospodarskim zgradama, i stambenim zgradama za koje nije doneseno rješenje o izvedenom stanju prema posebnim propisima, osim kada je, prije nastanka prirodne nepogode , pokrenut postupak donošenja rješenja o izvedenom stanju, u kojem slučaju će sredstva pomoći biti dodijeljenatek kada oštećenik dostavi pravomoćno rješenje nadležnog tijela,

4. štete u slučaju osigurljivih rizika na imovini koja nije osigurana ako je vrijednost oštećene imovine manja od 60% vrijednosti imovine,

5. i u drugim propisanim slučajevima.

 Ujedno molimo vlasnike da fofografiraju nastala oštećenja na imovini i građevinama te po mogućnosti zajedno sa popunjenim obrascem vrate na sljedeći e-mail:

ured@grad-svetanedelja.hr      

najkasnije do 08. travnja 2020. godine

 U koliko niste u mogućnosti isto obaviti putem e-maila, obrazac PN možete preuzeti i popuniti fizički na portirnici gradske uprave u redovito radno vrijeme, te obavezno postupati  sukladno danim  preporukama  Stožera civilne zaštite  i drugih nadležnih službi vezano uz koronavirus Covid-19.

Unaprijed zahvaljujemo.

S poštovanjem.

 

Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

Predsjednica

Pročelnica Biserka Delač, dipl. oec.

Popratni dokumenti

OBRAZAC-PN-elementarna-nepogoda-1.docx
OBRAZAC PN - elementarna nepogodaOBRAZAC-PN-elementarna-nepogoda-1.docx (25.6 KB)
Navigacija
Pretraga
Prilagođeni mod
Na vrh
Postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
Napredne postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
  • Osnovni kolačići
  • Kolačići vezani uz spremanje privola korisnika (ne sadrže identifikacijske podatke), te kolačići vezani uz anonimizirano praćenje prometa na stranicama grada Sveta Nedelja (Google Analytics)
  • Analitika
  • Sustav za naprednije praćenje ponašanja korisnika. Svi korisnici su anonimizirani i informacije o njima su svedene na vrstu operativnog sustava i pretraživač (browser) koji koriste.
  • Oglašavanje
  • Kolačići za izgradnju aninomiziranih retargeting lista u oglašivačkim platformama sustava Facebook i Google AdWords u svrhu kvalitetnijeg informiranja stanovništva o događanjima na području grada. Grada Sveta Nedelja ne dijeli svoje liste s trećim osobama, izuzev službi unutar grada Svete Nedelje (npr. Turistička zajednica).
  • Društvene mreže
  • Prikaz interaktivnih elemenata društvenih mreža na stranicama grada Sveta Nedelja

Pomoć s osobama s invaliditetom

Paleta boja

  • {{item.name}}

Veličina slova

  • Aa
Zatvorite