Održana 31. redovna sjednica Gradskog vijeća

Dana 30.06.2020. godine s početkom u 17,00 sati u prostorijama Društvenog doma Strmec, sukladno svim preporukama i mjerama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Nacionalnog stožera civilne zaštite održana je 31. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje kojoj je prisustvovalo 14 od 17 vijećnika. Dnevni red sadržavao je 26 točaka i jednoglasno je usvojen. U sklopu aktualnog sata, pitanja su se najviše doticala komunalne problematike. Nakon jednoglasne verifikacije zapisnika s 30. redovne sjednice Gradskog vijeća (e-sjednice), uslijedilo Razmatranje Izvješća o radu davatelja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada za 2019. godinu na području grada Svete Nedelje koje je podnio predstavnik društva Eko Flor Plus d.o.o. Zdenko Komorčec. Izvješće je jednoglasno prihvaćeno.

Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o sporazumnom prestanku Ugovora o koncesiji za obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Svete Nedelje i Prijedlog Odluke o sporazumnom prestanku Ugovora o koncesiji za obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Svete Nedelje uvodno je obrazložila viša savjetnica za projekte i razvoj Grada Svete Nedelje Martina Fabijan, a nakon kraće rasprave, Odluke su prihvaćene većinom glasova.

Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Svete Nedelje za 2019. godinu i Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2019. godinu uvodno je obrazložila pročelnica Upravnog odjela za financije, računovodstvo i javne prihode Biserka Delač. „Konsolidirani prihodi lanjskog proračuna iznosili su 91 milijun kuna, a rashodi 115 milijuna kuna. To je proračunski manjak od 24 milijuna kuna koji je pokriven prijenosom viška prihoda iz 2018. godine u visini od 30 milijuna i 500 tisuća kuna, tako da je na kraju prošle godine ostvaren višak prihoda od 6,4 milijuna kuna. Kako će on biti raspoređen u ovogodišnjem proračunu vidjet će se u njegovom rebalansu koji je trenutno na javnom internetskom savjetovanju s građanima“ istaknula je pročelnica Biserka Delač. Odluke su prihvaćene većinom glasova.

Točke Dnevnog reda Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture i plana građenja komunalnih vodnih građevina na području grada Svete Nedelje u 2019. godini i donošenje zaključka, Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području grada Svete Nedelje u 2019. godini i donošenje zaključka i Razmatranje Izvješća o radu gradonačelnika za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2019. godine i donošenje zaključka uvodno je obrazložio gradonačelnik Grada Svete Nedelje Dario Zurovec. Izvješća su prihvaćena većinom glasova.

Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2019. godinu i donošenje zaključka, Razmatranje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Svete Nedelje za 2019. godinu i donošenje zaključka, te Razmatranje Izvješća o lokacijama, količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja i provedbi mjera za otklanjanje otpada na području Grada Svete Nedelje za 2019. godinu i donošenje zaključka obrazložila je viša savjetnica za projekte i razvoj Grada Svete Nedelje Martina Fabijan. Nakon kraće rasprave, Odluke su prihvaćene većinom glasova.

Prijedlog Odluke o oslobođenju od plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti uvodno je obrazložila pročelnica Delač istaknuvši kako se radi o mjeri kojom će naši poduzetnici/privrednici biti oslobođeni plaćanja komunalne naknade za mjesec ožujak, travanj i svibanj ove godine, odnosno za vrijeme korona krize. Vijećnici su jednoglasno podržali prijedlog odluke.

Prijedlog Odluke o postupku i visini naknade za korištenje kabelske kanalizacije u vlasništvu Grada Svete Nedelje i Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području grada Svete Nedelje jednoglasno su prihvaćeni bez rasprave, a Prijedlog Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada u odnosu na lokacije na kojima je u više navrata utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada prihvaćen je većinom glasova. Viša savjetnica za projekte i razvoj Martina Fabijan istaknula je kako su ovakve odluke neophodne s obzirom da je u prošloj godini u odnosu na 2018. godinu znatno porastao broj divljih odlagališta otpada. Utvrđeno ih je čak 19, a s onima iz 2018. godine sanirane su 22 takve deponije. Također je istaknula kako su Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području grada Svete Nedelje, a sukladno zakonskim izmjenama Zakona o održivom gospodarenju otpadom, propisane dodatne ovlasti komunalnih redara i prekršajne odredbe koje su uvrštene u navedeni prijedlog Odluke.

Prijedlog Odluke o komunalnom redu, Prijedlog Odluke o obavljanju djelatnosti trgovine na malo izvan prodavaonica, te Prijedlog Odluke o lokacijama na kojima se mogu obavljati ugostiteljske djelatnosti u kiosku, kontejneru, nepokretnom vozilu i priključnom vozilu, šatoru, na klupi, kolicima i sličnim napravama za pružanje ugostiteljskih usluga uvodno je obrazložila viša savjetnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Svete Nedelje Renata Rožek istaknuvši kako je prijedlog Odluke o komunalnom redu usklađen s novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu, ali stvarnim stanjem na terenu. Navedenom Odlukom također su povećane ovlasti rada komunalnih redara, te su uvedene i neke nove provedbene mjere u vidu dostave pisanih upozorenja. Vijećnica Vesna Filipović podnijela je amandman na Odluku o lokacijama na kojima se mogu obavljati ugostiteljske djelatnosti u kiosku, kontejneru, nepokretnom vozilu i priključnom vozilu, šatoru, na klupi, kolicima i sličnim napravama za pružanje ugostiteljskih da se u odluku uvede obaveza da je pružatelj ugostiteljske usluge na otvorenom dužan osigurati prostor za zdravstveno-sanitarne potrebe na udaljenosti od najviše 100 metara kao što je navedeno i o Odluci za obavljanje djelatnosti trgovine na malo izvan prodavaonica. Gradonačelnik Dario Zurovec prihvatio je amandman, a vijećnici su jednoglasno prihvatili prijedloge Odluke.

Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na sklapanje Okvirnog sporazuma za radove održavanja nerazvrstanih cesta na području grada Svete Nedelje za razdoblje od dvije godine uvodno je obrazložila pročelnica upravnog odjela za opće poslove, lokalnu i mjesnu samoupravu, društvene djelatnosti i nabavu Grada Svete Nedelje Mirela Grgić, a zaključak je donesen jednoglasno i bez rasprave.

Privremeni ravnatelj Kulturnog centra Svete Nedelje Robert Maračić uvodno je obrazložio Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut javne ustanove Kulturni centar Sveta Nedelja te je nakon kraće rasprave većinom glasova Odluka prihvaćena. Vijećnici su bez rasprave jednoglasno prihvatili i Prijedlog Odluke o imenovanju ulice u naselju Srebrnjak.

Zamjenica gradonačelnika Marija Hršak uvodno je obrazložila posljednje tri točke dnevnog reda Prijedlog Plana motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje prijeti opasnost od nastajanja i širenja požara, Prijedlog Plana korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i probijanja protupožarnih putova u 2020. godini i Prijedlog Plana aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području grada Svete Nedelje u protupožarnoj sezoni u 2020. godini koje su jednoglasno i bez rasprave prihvaćeni.

Navigacija
Pretraga
Prilagođeni mod
Na vrh
Postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
Napredne postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
  • Osnovni kolačići
  • Kolačići vezani uz spremanje privola korisnika (ne sadrže identifikacijske podatke), te kolačići vezani uz anonimizirano praćenje prometa na stranicama grada Sveta Nedelja (Google Analytics)
  • Analitika
  • Sustav za naprednije praćenje ponašanja korisnika. Svi korisnici su anonimizirani i informacije o njima su svedene na vrstu operativnog sustava i pretraživač (browser) koji koriste.
  • Oglašavanje
  • Kolačići za izgradnju aninomiziranih retargeting lista u oglašivačkim platformama sustava Facebook i Google AdWords u svrhu kvalitetnijeg informiranja stanovništva o događanjima na području grada. Grada Sveta Nedelja ne dijeli svoje liste s trećim osobama, izuzev službi unutar grada Svete Nedelje (npr. Turistička zajednica).
  • Društvene mreže
  • Prikaz interaktivnih elemenata društvenih mreža na stranicama grada Sveta Nedelja

Pomoć s osobama s invaliditetom

Paleta boja

  • {{item.name}}

Veličina slova

  • Aa
Zatvorite