Održana 35. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje elektroničkim putem (e-sjednica)

Dana 21. studenog 2020. godine s početkom u 16,30 sati započela 35. redovna sjednica (e-sjednica) Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje. Na sjednici je prisustvovalo i glasalo 14 od 17 vijećnika. Vijećnici su imali mogućnost sudjelovati u raspravi od 16,30 do 18,30 sati, a potom je uslijedilo glasanje zaključno do 20,00 sati putem e-maila na obrascu koji je dostavljen svim vijećnicima uz materijale. Dnevni red sadržavao je 16 točaka, te je preko aplikacije Microsoft Office Teams održana dvosatna rasprava po svim točkama dnevnog reda. Verifikacija Zapisnika s 34. redovne sjednice Gradskog vijeća prihvaćena je većinom glasova.

U sklopu rasprave pitanja su se doticala Prijedloga Odluke o proračunu za 2021. godinu i projekcije proračuna za 2022. i 2023. godinu.  Proračun za 2021. godinu i projekcije proračuna za 2022. i 2023. godinu  sastoji se od prihoda i primitka proračuna i viška iz prethodnih godina, uključujući i prihode i primitke DV Slavuj i Kulturnog centra te za 2021. on iznosi 139.952.469,00 kn.

Na Prijedlog Odluke o proračunu pristigli su amandmani kluba vijećnika HDZ-a te vijećnika Darija Zajeca (SDP). Gradonačelnik Dario Zurovec prihvatio je dva amandmana vijećnika Darija Zajeca kojim su sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna smanjena na Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na Svetonedeljskoj ulici i Ulici Ljudevita Gaja, a preusmjerena su na dodatna ulaganja na javnim zelenim površinama – nadopuna igrala na dječjem igralištu Stari hrast u Rakitju, te iznos od 70.00,00 kuna koji je s djelovanja izvršnog tijela preusmjeren na održavanje komunalne infrastrukture odnosno na spajanje nogostupa Klanjec s Rakitskom cestom. Vijećnici Gradskog vijeća nisu podržali amandmane upućene od Kluba vijećnika HDZ-a. Prijedlog Odluke o proračunu Grada Svete Nedelje za 2021. godinu i projekcije proračuna za 2022. i 2023. godinu, Prijedlog Odluke o  izvršavanju proračuna Grada Svete Nedelje za 2021. godinu, kao i popratni Programi – Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture i plana građenja komunalnih vodnih građevina na području grada Svete Nedelje u 2021. godini, Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području grada Svete Nedelje u 2021. godini i Prijedlog  Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Svete Nedelje u 2021. godini prihvaćeni su većinom glasova.

Nakon uvodnog obrazloženja pročelnice Upravnog odjela za opće poslove i mjesnu samoupravu, društvene djelatnosti i nabavu Mirele Grgić, prihvaćeni su Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete pružanja usluge javnog prijevoza putnika kao uslužne komunalne djelatnosti komunalnog linijskog prijevoza putnika na području  Grada Svete Nedelje,  Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića Slavuj, Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog II. Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Slavuj, Prijedlog Rješenja o odbijanju neuredne ponude u postupku davanja koncesije za javnu uslugu obavljanja komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Svete Nedelje te prijedlog Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Svete Nedelje. Jednoglasno je prihvaćen Prijedlog Odluke o 2. izmjeni Odluke o pristupanju Grada Svete Nedelje udruzi LAG „Sava“.

Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa za izradu prostornog plana, Prijedlog Zaključka o razmatranju i prihvaćanju Izvješća o stanju u prostoru Grada Svete Nedelje za razdoblje 2016. – 2019. i Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Akcijskog plana energetski održivog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama Grada Svete Nedelje (Sustainable Energy and Climate Action Plan – SECAP) uvodno je obrazložila viša savjetnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Renata Rožek, te su prijedlozi Zaključaka prihvaćeni većinom glasova.

Po završetku sjednice vijeća gradonačelnik Dario Zurovec zahvalio je svim Gradskim vijećnicima iz vladajuće većine koji su izglasali proračun za 2021. godinu te na konstruktivnim prijedlozima i amandmanima od strane istih. „Slijedeće godine prioritet nam je početak gradnje nove osnovne škole u Strmcu kao najvećeg projekta te početak gradnje i uređenja terena s umjetnom travom kod NK Save Strmec, završetak objekta vrtića kojim ćemo dodatno povećati kapacitete za predškolski odgoj, završetak knjižnice u centru grada. Naglasio bih početak i najavu nekih drugih projekata, poput izrade studije za prugu Bregana – Samobor – Sveta Nedelja – Podsused, izgradnju biciklističke staze na Staroj cesti koja se proteže od ulaza u naš grad preko Strmca, Orešja i Bestovja, početak obnove užeg gradskog trga te konačno povezivanje pješačkih staza na lokacijama u Rakitju, Kerestincu, Maloj Gorici, Srebrnjaku, Jagnjić Dolu.  U slijedećoj godini očekuje nas mnogo posla, s pozitivnim iščekivanjem i puno volje i elana, dalje ćemo razvijati naš grad!“ istaknuo je gradonačelnik Dario Zurovec.

 

 

Navigacija
Pretraga
Prilagođeni mod
Na vrh
Postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
Napredne postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
  • Osnovni kolačići
  • Kolačići vezani uz spremanje privola korisnika (ne sadrže identifikacijske podatke), te kolačići vezani uz anonimizirano praćenje prometa na stranicama grada Sveta Nedelja (Google Analytics)
  • Analitika
  • Sustav za naprednije praćenje ponašanja korisnika. Svi korisnici su anonimizirani i informacije o njima su svedene na vrstu operativnog sustava i pretraživač (browser) koji koriste.
  • Oglašavanje
  • Kolačići za izgradnju aninomiziranih retargeting lista u oglašivačkim platformama sustava Facebook i Google AdWords u svrhu kvalitetnijeg informiranja stanovništva o događanjima na području grada. Grada Sveta Nedelja ne dijeli svoje liste s trećim osobama, izuzev službi unutar grada Svete Nedelje (npr. Turistička zajednica).
  • Društvene mreže
  • Prikaz interaktivnih elemenata društvenih mreža na stranicama grada Sveta Nedelja

Pomoć s osobama s invaliditetom

Paleta boja

  • {{item.name}}

Veličina slova

  • Aa
Zatvorite