Novčana pomoć za svetonedeljske ugostitelje i fitnes centre (teretane)!

Na temelju članka 46. Statuta Grada Svete Nedelje (Glasnik Grada Svete Nedelje 09/09, 10/11, 02/13, 03/13-pročišćeni tekst, 03/18, 04/19, 02/20, 03/20-pročišćeni tekst) gradonačelnik Grada Svete Nedelje  dana 18.02.2021. godine, objavljuje

J A V N I   P O Z I V
za dodjelu bespovratnih jednokratnih novčanih pomoći ugostiteljima,
fitnes centrima (teretanama) na području  Grada Svete Nedelje
  kojima je onemogućen rad Odlukom stožera civilne zaštite
Republike Hrvatske od 27. studenog 2020. godine

 

PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih jednokratnih novčanih pomoći  iz Proračuna Grada  Svete Nedelje s ciljem smanjenja negativnih učinaka nastalih uslijed posebnih okolnosti bolesti COVID-19 na poslovanje gospodarskih subjekata i na očuvanje radnih mjesta iz djelatnosti navedenih u ovom Javnom pozivu.

U okviru ovog Javnog poziva financiraju se jednokratne bespovratne novčane pomoći:
1.Poslovnim subjektima koji se bave ugostiteljskom djelatnošću kojima je u potpunosti obustavljen rad u visini od 1.500,00 kn.

2.Poslovnim subjektima koji se bave pružanjem fitness usluga kojima je u potpunosti obustavljen rad u visini od 1.500,00 kn.

UVJETI DODJELE BESPOVRATNIH POTPORA
Bespovratne novčane pomoći  dodjeljuju se za pokriće troškova nastalih za vrijeme potpune   obustave rada temeljem Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske KLASA: 810-06/20-01/07; URBROJ: 511-01-300-20-235 od dana 27. studenog 2020.g.
Bespovratne jednokratne novčane pomoći dodjeljuju se poslovnim subjektima koji na području Grada Svete Nedelje obavljaju djelatnost iz točke 1. ovog Poziva kao glavnu djelatnost.
Zahtjevi za dodjelu bespovratne potpore po ovom Javnom pozivu razmatrat će se prema redoslijedu zaprimanja te će se istim redoslijedom uzimati u obradu.

ROK ZA DOSTAVU ZAHTJEVA
Zahtjevi će se zaprimati do 31. ožujka 2021.g.

NAČIN OBJAVE REZULTATA
Obavijest će po svim obrađenim zahtjevima biti objavljena na web stranici Grada Svete Nedelje.

NAČAN PODNOŠENJA ZAHTJEVA I POTREBNI DOKAZI

Obrazac Zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane pomoći (Obrazac ZNP/2021)  sastavni je dio ovog Javnog poziva, a na kojemu je propisana potrebna obvezna dokumentacija koja se prilaže Zahtjevu.
Grad Sveta Nedelja zadržava pravo izvršiti provjeru podnesenog zahtjeva i priložene dokumentacije.
Obrazac mora biti potpuno i čitko ispunjen, vlastoručno potpisan i ovjeren od strane podnositelja.

Uz Obrazac je potrebno priložiti:
presliku rješenja o upisu u obrtni registar/sudski registar,
presliku rješenja odgovarajućeg nadležnog tijela kojim se dokazuje da prijavitelj obavlja djelatnost koja se potpomaže,
presliku osobne iskaznice vlasnika/osobe ovlaštene za zastupanje
IBAN – preslika bankovne kartice ili preslika ugovora s bankom o otvaranju poslovnog računa

Obrazac Zahtjeva za dodjelu novčane pomoći  i Javni poziv mogu se preuzeti na  ulaznoj porti  Grada Svete Nedelje, Trg Ante Starčevića 5, uz primjenu epidemioloških mjera (obvezno nošenje maski)  ili na mrežnoj stranici Grada Svete Nedelje www.grad-svetanedelja.hr .

Popunjeni obrazac sa prilozima dostavljaju se na:
adresu elektroničke pošte: ured@grad-svetanedelja.hr
ili na adresu:
GRAD SVETA NEDELJA
Trg Ante Starčevića 5
10431 Sveta Nedelja
uz naznaku: „J A V N I  P O Z I V za dodjelu bespovratnih jednokratnih novčanih pomoći uslijed posebnih okolnosti“

Nepotpuni i nepravodobni zahtjevi neće se razmatrati!
Dodatne informacije mogu se dobiti na e-mail: pitanja@grad-svetanedelja.hr
Gradonačelnik zadržava pravo donijeti odluku o prijevremenom zatvaranju Javnog poziva i prije navedenog roka iz točke 3. ovog Javnog poziva.

Popratni dokumenti

4275_001.pdf
Odluka gradonačelnika4275_001.pdf (106.6 KB)
SGrad-Sveta21032309540.pdf
Odluka o dodjeli bespovratnih jednokratnih novčanih pomoći ugostiteljima i fitnes centrima s područja Grada Svete NedeljeSGrad-Sveta21032309540.pdf (951.2 KB)
Navigacija
Pretraga
Prilagođeni mod
Na vrh
Postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
Napredne postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
  • Osnovni kolačići
  • Kolačići vezani uz spremanje privola korisnika (ne sadrže identifikacijske podatke), te kolačići vezani uz anonimizirano praćenje prometa na stranicama grada Sveta Nedelja (Google Analytics)
  • Analitika
  • Sustav za naprednije praćenje ponašanja korisnika. Svi korisnici su anonimizirani i informacije o njima su svedene na vrstu operativnog sustava i pretraživač (browser) koji koriste.
  • Oglašavanje
  • Kolačići za izgradnju aninomiziranih retargeting lista u oglašivačkim platformama sustava Facebook i Google AdWords u svrhu kvalitetnijeg informiranja stanovništva o događanjima na području grada. Grada Sveta Nedelja ne dijeli svoje liste s trećim osobama, izuzev službi unutar grada Svete Nedelje (npr. Turistička zajednica).
  • Društvene mreže
  • Prikaz interaktivnih elemenata društvenih mreža na stranicama grada Sveta Nedelja

Pomoć s osobama s invaliditetom

Paleta boja

  • {{item.name}}

Veličina slova

  • Aa
Zatvorite