Odluka o dodjeli bespovratnih jednokratnih novčanih pomoći ugostiteljima i fitnes centrima s područja Grada Svete Nedelje

Gradonačelnik Grada Svete Nedelje, na temelju Članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i Članka 46. Statuta Grada Svete Nedelje (Glasnik Grada Svete Nedelje 09/09, 10/11, 02/13, 03/13-pročišćeni tekst, 03/18, 04/19, 02/20, 03/20-pročišćeni tekst, 01/21) dana 22.03.2021. godine donio je sljedeću

O D L U K U
O DODJELI BESPOVRATNIH JENOKRATNIH NOVČANIH
POMOĆI UGOSTITELJIMA I FITNES CENTRIMA
S PODRUČJA GRADA SVETE NEDELJE
(kojima je onemogućen rad Odlukom stožera Civilne zaštite RH od
27. studenog 2020. godine)

Jednokratne bespovratne novčane pomoći iz Proračuna Grada Svete Nedelje za 2021. godinu s ciljem smanjenja negativnih učinaka nastalih uslijed posebnih okolnosti bolesti COVID 19 iz djelatnosti navedenih u Javnom pozivu KLASA: 402-08/21-01/04; URBROJ: 238-12-03/1-21-01 od 18.02.2021. godine ostvarili su sljedeći gospodarski subjekti (podnositelji zahtjeva):

1. FAST FOOD CHEF DJ j.d.o.o.Strmec 1.500,00 kn
2. BIG BOOST d.o.o., Brezje 1.500,00 kn
3. STRGAR j. d.o.o. Strmec 1.500,00 kn
4. ENERGIZE RETREAT d.o.o.Rakitje 1.500,00 kn
5. CAFFE AR „BREND“ 1.500,00 kn
6. JEDVAJ obrt za građevinarstvo i ugostiteljstvo, Bestovje 1.500,00 kn
7. DO POSLJEDNJE KAPI j. d.o.o., Mala Gorica 1.500,00 kn
8. CAFFE BAR GAJ, Kerestinec 1.500,00 kn
9. Dublin Trgovina d.o.o., CAFFE BAR „BONZI“, Novaki 1.500,00 kn
10. TE-RO, obrt za ugostiteljstvo i trgovinu 1.500,00 kn
11. CAFFE – BAR N* 8, Brezje 1.500,00 kn
12. BIMAK d.o.o., CAFFE BAR „DOMENIKA“ 1.500,00 kn.

Ovaj Javni poziv ostaje otvoren do 31.03.2021. godine, te će u tom smislu Odluka biti nadopunjena.

Sredstva iz točke I. ove Odluke biti će doznačena na IBAN podnositelja zahtjeva najkasnije do 05.04.2021. godine.

Popratni dokumenti

Navigacija
Pretraga
Prilagođeni mod
Na vrh
Postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
Napredne postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
  • Osnovni kolačići
  • Kolačići vezani uz spremanje privola korisnika (ne sadrže identifikacijske podatke), te kolačići vezani uz anonimizirano praćenje prometa na stranicama grada Sveta Nedelja (Google Analytics)
  • Analitika
  • Sustav za naprednije praćenje ponašanja korisnika. Svi korisnici su anonimizirani i informacije o njima su svedene na vrstu operativnog sustava i pretraživač (browser) koji koriste.
  • Oglašavanje
  • Kolačići za izgradnju aninomiziranih retargeting lista u oglašivačkim platformama sustava Facebook i Google AdWords u svrhu kvalitetnijeg informiranja stanovništva o događanjima na području grada. Grada Sveta Nedelja ne dijeli svoje liste s trećim osobama, izuzev službi unutar grada Svete Nedelje (npr. Turistička zajednica).
  • Društvene mreže
  • Prikaz interaktivnih elemenata društvenih mreža na stranicama grada Sveta Nedelja

Pomoć s osobama s invaliditetom

Paleta boja

  • {{item.name}}

Veličina slova

  • Aa
Zatvorite