PRIOPĆENJE O RASPISANIM LOKALNIM I MJESNIM IZBORIMA

GRAD SVETA NEDELJA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO

KLASA: 013-01/21-01/01
URBROJ: 238/29-02/1-21-25
U Svetoj Nedelji, 15.04.2021.

Odlukama Vlade Republike Hrvatske od dana 14. travnja 2021. godine, koje stupaju na snagu 15. travnja 2021. godine, raspisani su izbori za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te izbori za općinske načelnike, gradonačelnike, župane i njihove zamjenike (Lokalni izbori), temeljem kojih odluka će se u Gradu Svetoj Nedelji provoditi izbori za članice/članove Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje, članice/članove Županijske skupštine Zagrebačke županije, izbor gradonačelnice/gradonačelnika i zamjenice/zamjenika Grada Svete Nedelje, te izbor županice/župana Zagrebačke županije i njihovih zamjenika.

Odlukom Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje od dana 01. travnja 2021. godine, koja će također stupiti na snagu 15. travnja 2021. godine raspisani su izbori za članice/članove vijeća mjesnih odbora Grada Svete Nedelje (Mjesni izbori).

Lokalni i mjesni izbori održat će se dana 16. svibnja 2021. godine.

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Svete Nedelje poziva medije da obavijeste birače da na vrijeme provjere jesu li upisani u popis birača, te da provjere točnost podataka u registru birača. Zahtjev za upis, dopunu ili ispravak podataka upisanih u registar birača mogu se podnositi najkasnije 10 dana prije dana određenog za održavanja izbora, tj. do 05. svibnja 2021. godine.
Državno izborno povjerenstvo je za postupak kandiranja, koji traje od 16. do 29. travnja 2021. godine, donijelo Obvezatne upute i propisalo obrasce za postupak kandidiranja na lokalnim izborima i provedbu izbora. Navedeni obrasci mogu se od 16. travnja 2021. godine kupiti u prodavaonicama “Narodnih novina” ili preuzeti sa mrežne stranice Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr.

Gradsko izborno povjerenstvo za mjesne izbore Grada Svete Nedelje, za postupak kandidiranja koji traje od 16. do 29. travnja 2021. godine, donijelo je Obvezatne upute i propisalo obrasce za postupak kandidiranja i provedbu izbora za članice/članove vijeća mjesnih odbora, koji obrasci se mogu od 16. travnja 2021. godine podići u Gradskom izbornom povjerenstvu za mjesne izbore Grada Svete Nedelje ili preuzeti s mrežne stranice Grada Svete Nedelje, www.grad-svetanedelja.hr.

Prijedlozi kandidacijskih lista za izbor članica/članova Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje, gradonačelnice/gradonačelnika i zamjenice/zamjenika Grada Svete Nedelje, te članica/članova vijeća mjesnih odbora Grada Svete Nedelje moraju prispjeti Gradskom izbornom povjerenstvu najkasnije do 29. travnja 2021. godine do 24:00 sati.

Gradsko izborno povjerenstvo će u roku od 48 sati od isteka roka za kandidiranje, dakle do 01. svibnja 2021. do 24:00 sati, u lokalnim sredstvima javnog priopćavanja, na oglasnoj ploči i na mrežnim stranicama Grada Svete Nedelje sastaviti i objaviti:

-pravovaljano predložene kandidacijske liste za izbor članica/članova Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje, kao i zbirnu listu za izbor članica/članova Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje
-zbirnu listu kandidatura za izbor gradonačelnice/gradonačelnika i zamjenice/zamjenika Grada Svete Nedelje
-pravovaljano predložene kandidacijske liste za izbor članica/članova vijeća mjesnih odbora Grada Svete Nedelje, kao i zbirnu listu za izbor članica/članova vijeća mjesnih odbora Grada Svete Nedelje

Detaljne upute o tijeku izbornih radnji i postupku kandidiranja predstavnici političkih stranaka, kao i nositelji lista grupe birača mogu dobiti od:

– Gradskog izbornog povjerenstva Grada Svete Nedelje, Trg Ante Starčevića 5, I. Kat, soba 5, 10 431 Sveta Nedelja, putem adrese elektroničke pošte gip.sveta-nedelja@izbori.hr, ili na brojevima telefona: 01/3335-422; 091/6767-435; 099/733-9771
– Županijskog izbornog povjerenstva Zagrebačke županije, Zagreb, Ivana Lučića 2a, putem adrese elektroničke pošte zip.zagrebacka@izbori.hr, ili na broju telefona 6009-452,
– Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske, Zagreb, Visoka 15, putem elektroničke pošte dip@izbori.hr, ili na brojevima telefona 01/2100-600, 01/2100-600, odnosno telefaksa 01/2100-633.

PREDSJEDNICA
Mirela Crnjak, dipl.iur., v.r.

 

Navigacija
Pretraga
Prilagođeni mod
Na vrh
Postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
Napredne postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
  • Osnovni kolačići
  • Kolačići vezani uz spremanje privola korisnika (ne sadrže identifikacijske podatke), te kolačići vezani uz anonimizirano praćenje prometa na stranicama grada Sveta Nedelja (Google Analytics)
  • Analitika
  • Sustav za naprednije praćenje ponašanja korisnika. Svi korisnici su anonimizirani i informacije o njima su svedene na vrstu operativnog sustava i pretraživač (browser) koji koriste.
  • Oglašavanje
  • Kolačići za izgradnju aninomiziranih retargeting lista u oglašivačkim platformama sustava Facebook i Google AdWords u svrhu kvalitetnijeg informiranja stanovništva o događanjima na području grada. Grada Sveta Nedelja ne dijeli svoje liste s trećim osobama, izuzev službi unutar grada Svete Nedelje (npr. Turistička zajednica).
  • Društvene mreže
  • Prikaz interaktivnih elemenata društvenih mreža na stranicama grada Sveta Nedelja

Pomoć s osobama s invaliditetom

Paleta boja

  • {{item.name}}

Veličina slova

  • Aa
Zatvorite