Zbrinjavanje biootpada ili zelenog otpada na svojoj okućnici korištenjem kompostera!

Poštovani sugrađani,
Grad Sveta Nedelja nastavlja i ove godine sa projektom dodjele besplatnih kompostera za kompostiranje biorazgradivog otpada (komposter). U komposteru možete iz biljnih otpadaka od pripreme hrane i otpada sa svoje okućnice proizvoditi kvalitetan humus za upotrebu u vlastitom vrtu.
Da bi ostvarili pravo na besplatan komposter potrebno je: imati prebivalište u Gradu Sveta Nedelja, posjedovati okućnicu sa zelenom površinom, imati podmirene obveze prema Gradu Sveta Nedelja i koncesionaru za odvoz otpada, obveznik ste komunalne naknade i naknade za uređenje voda, komposter koristiti na adresi gdje je preuzet u razdoblju od 5 godina, provoditi kompostiranje otpada sa okućnice i iz kuhinje prema uputama koje ćete dobiti uz komposter, što isključuje dosadašnji način postupanja sa biootpadom i odlaganje u posude za komunalni otpad, komposter osigurati od krađe na način da ga postave na neizloženo mjesto, pristati na povremenu kontrolu načina korištenja i održavanja kompostera.

Komposter možete dobiti na korištenje, ako dostavite popunjen Prijavni obrazac za dodjelu besplatnog kompostera (na dnu ovog letka) na jedan od sljedećih načina:

1. osobno na urudžbeni Grada Sveta Nedelja (ponedjeljak 9:00 – 18:30, utorak-četvrtak 7:30-15:30, petak 7:30-14:00):
2. e-mailom: ured@grad-svetanedelja.hr

Nakon zaprimanja zahtjeva, a prema redoslijedu zaprimanja, obavijestiti ćemo Vas o načinu preuzimanja kompostera gdje će te potpisati zapisnik o preuzimanju kompostera sa uputama za kompostiranje.
Naglašavamo da imamo ukupno 50 kompostera tako da ćemo ih dijelit prema redoslijedu zaprimanja zahtjeva.

Za dodatna pitanja slobodno nam se obratite mailom na adresu ured@grad-svetanedelja.hr ili pročitajte na web stranicama https://grad-svetanedelja.hr/ i http://informirano-za-zeleno-sutra.hr/

Popratni dokumenti

Navigacija
Pretraga
Prilagođeni mod
Na vrh
Postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
Napredne postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
  • Osnovni kolačići
  • Kolačići vezani uz spremanje privola korisnika (ne sadrže identifikacijske podatke), te kolačići vezani uz anonimizirano praćenje prometa na stranicama grada Sveta Nedelja (Google Analytics)
  • Analitika
  • Sustav za naprednije praćenje ponašanja korisnika. Svi korisnici su anonimizirani i informacije o njima su svedene na vrstu operativnog sustava i pretraživač (browser) koji koriste.
  • Oglašavanje
  • Kolačići za izgradnju aninomiziranih retargeting lista u oglašivačkim platformama sustava Facebook i Google AdWords u svrhu kvalitetnijeg informiranja stanovništva o događanjima na području grada. Grada Sveta Nedelja ne dijeli svoje liste s trećim osobama, izuzev službi unutar grada Svete Nedelje (npr. Turistička zajednica).
  • Društvene mreže
  • Prikaz interaktivnih elemenata društvenih mreža na stranicama grada Sveta Nedelja

Pomoć s osobama s invaliditetom

Paleta boja

  • {{item.name}}

Veličina slova

  • Aa
Zatvorite