Održana 04. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje

Dana 18. listopada 2021. godine s početkom u 17,30 sati u prostorijama Društvenog doma Strmec održana je 04. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje. Na sjednici je prisustvovalo 13 od 15 vijećnika, a Dnevni red koji je na početku jednoglasno prihvaćen  sadržavao je 14 točaka.

Na aktualnom satu pitanja vijećnika doticala su se ponajviše komunalne problematike. Vijećnicu Mariju Market (SDP) zanimalo je koji su planovi s nekretninom koju je Grad preuzeo od Cartiasa, odnosno uzeo u najam, da li se planira kupnja te tko će sve koristiti navedeni prostor. Gradonačelnik Dario Zurovec istaknuo je kako Grad namjerava tijekom iduće godine otkupiti Caritasovu kuću, prema procjeni koja je izvršena od strane ovlaštenog procjenitelja, a uz postojeće korisnike tog prostora, Mjesni odbor Jagnjić Dol i Svetonedeljsku udrugu mladih, iskaz interesa uputila je i logopedska služba. „Nakon inicijalnih razgovora logopedi su iskazali interes za otvaranjem logopedske ispostave za cijelo područje, no u ovome trenutku nemamo konkretnih povratnih informacija s njihove strane“ istaknuo je gradonačelnik Dario Zurovec. Vijećnika Marka Katanca (SDP) zanimala je mogućnost priključenja stanovnika u Ulici Petra Preradovića i Stanka Vraza u Svetoj Nedelji na sustav fekalne kanalizacije. Zamjenik gradonačelnika Gabrijel Deak istaknuo je kako je je nakon nekoliko provjera na terenu utvrđeno da u navedenim ulicama učestalo dolazi do puknuća cijevi, a u svrhu cjelokupne sanacije odlučeno je da će se uz izmjenu vodoopskrbnog cjevovoda izvesti i fekalna kanalizacija. U ovom trenutku oko 20ak osoba predalo je zahtjev na priključenje na kanalizaciju, te se čeka povratna informacija Zagrebačkog holdinga.

Nakon Verifikacija Zapisnika s 3. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje održane 05.07.2021. godine, uslijedio je Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2020. godinu koji je uvodno obrazložio gradonačelnik Dario Zurovec te je isti bez rasprave jednoglasno prihvaćen.

Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o proračunu Grada Svete Nedelje za 2021. godinu i projekcije proračuna za 2022. i 2023. godinu i Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju proračuna Grada Svete Nedelje za 2021. godinu uvodno je obrazložio gradonačelnik Zurovec istaknuvši kako se radi o smanjenju za otprilike 22 milijuna kuna. Proračun Grada Svete Nedelje za 2021. godinu, uključujući i proračunske korisnike Dječji vrtić Slavuj i Kulturni centar Sveta Nedelja, nakon prihvaćanja rebalansa iznosi 117.507.602,00 kune. „Vezano uz promjene u iznosima komunalnih radova do istih je došlo zbog poskupljenja materijala u građevinskoj industriji, kao i zbog poskupljenja naftnih derivata“ istaknuo je gradonačelnik Dario Zurovec. Na upit vijećnice Marije Market (SDP) zašto se povećavaju rashodi za zaposlene za 800 tisuća kuna, gradonačelnik Dario Zurovec naglasio je kako se radi o sredstvima osiguranim za našeg proračunskog korisnika DV Slavuj jer je u planu zapošljavanje 10 odgojiteljica specijaliziranih za rad s djecom s teškoćama u razvoju odnosno posebnim potrebama. Rebalans proračuna Grada Svete Nedelje za 2021. godinu prihvaćen je većinom glasova.

Bez rasprave i većinom glasova prihvaćene su i Prijedlog Odluke o 2. izmjeni i dopuni Programa građenja komunalne infrastrukture i plana građenja komunalnih vodnih građevina na području grada Svete Nedelje u 2021. godini, Prijedlog Odluke o 1. izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture na području grada Svete Nedelje u 2021. godini i Prijedlog Odluke o 1. izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Svete Nedelje u 2021. godini. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine i donošenje zaključka obrazložio je gradonačelnik Dario Zurovec te je Izvješće jednoglasno i bez rasprave prihvaćeno.

Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru na području grada Svete Nedelje u 2021. godini obrazložio je gradonačelnik Dario Zurovec istaknuvši kako se prihvaćanjem ovog programa utvrđuje namjena korištenja dijela od 30% naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru. Navedeni prihodi za 2021. godinu planirani su u iznosu od 140.000,00 kuna, a navedena sredstva koristit će se za financiranje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture (105.000,00 kuna) te programa Prostorno planiranje i razvoj društvene infrastrukture (35.000,00 kn). Prijedlog je prihvaćen jednoglasno i bez rasprave.

Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu također je uvodno su pojasnili gradonačelnik Dario Zurovec i zamjenik gradonačelnika Gabrijel Deak pojasnivši kako se radi manjem povećanju odnosno komunalnom doprinos će sa sadašnjih 40 kuna povećati na 60 kuna po prostornom metru za plaćanje u obrocima, a s 34 kune na 42 kune za jednokratne uplate. Prijedlog odluke prihvaćen je većinom glasova i bez rasprave.

Jednoglasno i bez rasprave prihvaćen je Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi za k.č.br. 2473 k.o. Sveta Nedelja

Prijedlog Odluke o 3. izmjeni i dopuni Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika koji dužnost obnašaju profesionalno i naknadi za rad gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa uvodno je obrazložio gradonačelnik Dario Zurovec istaknuvši kako je službenicima i namještenicima Grada Svete Nedelje osnovica koja je umanjena za 10% vraćena djelomično, a djelatnicima Dječjeg vrtića vraćena u cijelosti, stoga predlaže da se trenutno važeća osnovica za obračun plaće gradonačelnika i zamjenika djelomično vrati na iznos prije umanjenja te da umjesto 3.501,00 kune bruto, iznosi 3.695,50 kuna, računajući s mjesecom listopadom, čija je isplata u studenom.. Također je istaknuo kako je proračun rasterećen troškovima plaće gradonačelnika s obzirom da dužnost gradonačelnika obnaša volonterski. Prijedlog je prihvaćen većinom glasova.

Jednoglasno je prihvaćen Prijedlog Odluke o imenovanju ulice u naselju Rakitje kojim je ulica u naselju Rakitje, na k.č.br. 172/3, k.o. Rakitje, imenovana u VI. Rakitski odvojak.

 

 

Navigacija
Pretraga
Prilagođeni mod
Na vrh
Postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
Napredne postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
  • Osnovni kolačići
  • Kolačići vezani uz spremanje privola korisnika (ne sadrže identifikacijske podatke), te kolačići vezani uz anonimizirano praćenje prometa na stranicama grada Sveta Nedelja (Google Analytics)
  • Analitika
  • Sustav za naprednije praćenje ponašanja korisnika. Svi korisnici su anonimizirani i informacije o njima su svedene na vrstu operativnog sustava i pretraživač (browser) koji koriste.
  • Oglašavanje
  • Kolačići za izgradnju aninomiziranih retargeting lista u oglašivačkim platformama sustava Facebook i Google AdWords u svrhu kvalitetnijeg informiranja stanovništva o događanjima na području grada. Grada Sveta Nedelja ne dijeli svoje liste s trećim osobama, izuzev službi unutar grada Svete Nedelje (npr. Turistička zajednica).
  • Društvene mreže
  • Prikaz interaktivnih elemenata društvenih mreža na stranicama grada Sveta Nedelja

Pomoć s osobama s invaliditetom

Paleta boja

  • {{item.name}}

Veličina slova

  • Aa
Zatvorite