Odluka o korištenju sredstva pred-financiranja korisnicima financiranja od strane Udruga civilnog društva

Grad Sveta Nedelja će Korisnicima financiranja od strane Udruga civilnog društva temeljem podnesenog zahtjeva u 2022. godine, a koji su tijekom 2021. godine ostvarile sredstva iz proračuna Grada Svete Nedelje putem javnog natječaja za provođenje svojih /projekata/programa/institucionalnog razvoja, odobriti pred-financiranje u 2022. godini u pravilu najviše do 30% iznosa odobrenih sredstava u 2021. godini, a radi provođenja planiranih projekata/programa/institucionalnog razvoja u 2022. godini.

Ukoliko se projektu/programu/institucionalnom razvoju za koji su isplaćena sredstva prema točki 1. ove odluke, budu dodijeljena sredstva temeljem natječajne procedure, za iznos odobrenog predfinanciranja umanjiti će se iznos sredstava dodijeljenih putem javnog natječaja.

Ukoliko projektu programu/institucionalnom razvoju za koji je odobreno i isplaćeno predfinanciranje ne budu dodijeljena sredstva putem javnog natječaja u 2022. godini, korisnik financiranja je obavezan dobivena sredstva pred-financiranja vratiti u proračun Grada Svete Nedelje, najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka pisane obavijesti o potrebi vraćanja.

Korisnik financiranja koji ostvari pred-financiranje obvezan je dostaviti ovjerenu bjanko zadužnicu koja glasi na odgovarajući iznos pred-financiranja ili viši, ili će Grad Sveta Nedelja u tu svrhu iskoristiti instrument osiguranja plaćanja iz prijašnjeg razdoblja korisnika financiranja (dalje: Udruge civilnog društva), a kojeg Grad Sveta Nedelja već vodi u svojoj izvanbilančnoj evidenciji.

 

Popratni dokumenti

Navigacija
Pretraga
Prilagođeni mod
Na vrh
Postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
Napredne postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
  • Osnovni kolačići
  • Kolačići vezani uz spremanje privola korisnika (ne sadrže identifikacijske podatke), te kolačići vezani uz anonimizirano praćenje prometa na stranicama grada Sveta Nedelja (Google Analytics)
  • Analitika
  • Sustav za naprednije praćenje ponašanja korisnika. Svi korisnici su anonimizirani i informacije o njima su svedene na vrstu operativnog sustava i pretraživač (browser) koji koriste.
  • Oglašavanje
  • Kolačići za izgradnju aninomiziranih retargeting lista u oglašivačkim platformama sustava Facebook i Google AdWords u svrhu kvalitetnijeg informiranja stanovništva o događanjima na području grada. Grada Sveta Nedelja ne dijeli svoje liste s trećim osobama, izuzev službi unutar grada Svete Nedelje (npr. Turistička zajednica).
  • Društvene mreže
  • Prikaz interaktivnih elemenata društvenih mreža na stranicama grada Sveta Nedelja

Pomoć s osobama s invaliditetom

Paleta boja

  • {{item.name}}

Veličina slova

  • Aa
Zatvorite