Održana 09. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje

Dana 14. travnja 2022. godine s početkom u 18,00 sati u Gradskoj vijećnici održana je 09. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje. Na sjednici je prisustvovalo 9 od 15 vijećnika, a Dnevni red koji je na početku jednoglasno prihvaćen sadržavao je 6. točaka.

Sjednica je započela aktualnim satom koji se ponajviše doticao komunalne problematike., te je vijećnik Anđelko Šeketa (FOKUS) između ostalog zatražio informacije o suradnji Grada i Udruge Kameleon koja djeluje na području Svete Nedelje, a vezen je uz rad s djecom s teškoćama u razvoju. Zamjenik gradonačelnika Gabrijel Deak naglasio je kako Grad Sveta Nedelja prati i podržava rad Udruge Kameleon. Iz tog razloga novoosnovanoj udruzi osiguran je prostor za redovno djelovanje u centru Svete Nedelje koje je za potrebe Udruge iznajmio Grad, te kako će smještaj Udruge u sam prostor biti već tijekom idućeg tjedna. „Podržavamo svaki projekt s navedenom udrugom, te nas veseli buduća suradnja“ istaknuo je zamjenik gradonačelnika Gabrijel Deak. Drugo pitanje bilo je vezano uz izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Gaj. Gradonačelnik Dario Zurovec odgovorio je da je projekt za izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda gotov te da je slijedeći korak raspisivanje javnog natječaja od strane Vodoopskrbe i odvodnje. Istaknuo je nezadovoljstvo Vodoopskrbom i odvodnjom d.o.o. Zagreb s obzirom na to da su pojedini javni natječaji okončani prije više od godinu dana, primjerice za izgradnju fekalne odvodnje u Sopićevoj ulici, a radovi još uvijek nisu započeli. Vrijednost radova u Ulici Gaj je oko 400.000,00 kuna, a naglasio je kako će i dalje lobirati za radove na području našeg grada. Potpredsjednica Gradskog vijeća Andrijana Iviček (FOKUS) postavila je pitanje u vezi jezera Orešje-Bestovje s obzirom na to da se već godinama priča o uređenju jezera te ju zanima kakvi su planovi i kada bi se radovi na uređenju jezera mogli realizirati. Zamjenik gradonačelnika Gabrijel Deak odgovorio je da su u prethodnom mandatu vodili borbu da se dio oko jezera upiše u nerazvrstanu cestu. Prije nepunih dva mjeseca Grad je prijavio navedeno jezero, kao i pješačko-biciklističke staze na području grada na EU fondove zelene infrastrukture. Postoji idejno rješenje za jezero, no trenutno se čeka povratna informacija o aplikaciji na EU fondove. Projekt je vrijedan 6 milijuna kuna te uz samo uređenje jezera, dio je vezan uz sportsko-rekreacijsku zonu. Na jezeru se već nalazi pump-track, a isti ćemo osvijetliti postavljanjem solarne rasvjete. Također, imamo i inicijativu Mjesnog odbora Bestovje da naprave malu piknik zonu. Smatra da je to dobra ideja te će Grad Sveta Nedelja sudjelovat u navedenom, a i Mjesni odbor će se uključiti u radove kroz radnu akciju. ,,Prije dva tjedna poslali smo još jedan apel, točnije peti u nizu, prema Hrvatskim vodama, a u vezi odmuljivanja jezera s obzirom na to da je niski vodostaj i potencijalno prijeti ekološka katastrofa. Zaprimili smo povratnu informaciju da bi nas uvrstili u plan izvođenja radova s time da tamo nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi te nam je rečeno da bi odmuljili dio jezera koji je u državnom vlasništvu za što im ne trebaju dozvole vlasnika i suvlasnika. Razgovarali smo i sa suvlasnom zajednicom koja podržava navedeno.” Naveo je i da je Orešje jedno od detektiranih potencijala geotermalnih izvora.

 

Uslijedila je jednoglasna Verifikacija Zapisnika s 8. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje održane 04.04.2022. godine.

Prijedlog Odluke o sklapanju Aneksa VI. Ugovora o koncesiji za obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Svete Nedelje uvodno je obrazložio gradonačelnik Dario Zurovec istaknuvši kako zbog činjenice da je postupak dodijeljene koncesije za pružanje javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog otpada na području Svete Nedelje u fazi usklađenja s novim Zakonom o gospodarenju otpadom, kao i Odlukom Grada Svete Nedelje o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada od 04.04.2022., potrebno je produljiti važeći Ugovor o koncesiji kojim će se uskladiti koncesija i javna usluga s pozitivnim propisima. Prijedlog Odluke prihvaćen je jednoglasno i bez rasprave.

 

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Svete Nedelje uvodno je pojasnio gradonačelnik Dario Zurovec naglasivši kao i ranije kako je potrebno usklađenje s novim Zakonom, ali i Odlukama Grada Svete Nedelje koje su donesene na prošloj sjednici Gradskog vijeća. Nastavno na novi Zakon o gospodarenju otpadom, on predviđa samo dvije kategorije korisnika – korisnika kućanstvo i korisnika koje nije kućanstvo. S tim u svezi, bilo je potrebno s Koncesionarom odrediti cijene za te dvije kategorije koje su prihvaćene Odlukom Gradskog vijeća na prošloj sjednici. Varijabilni dio cijene predložio je koncesionar Cjenikom pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada za koji je prethodno provedeno javno savjetovanje od 02.03.-02.04.2022. „Ukratko, radi se o novoj koncesiji za koju bi se potpisao ugovor na 10 godina temeljem kojeg bi imali poprilično nižu cijenu nego do sada. Kako se uvodi varijabilni i fiksni dio koji ovisi između ostalog i o količini odvoza otpada nekima će računi biti znatno manji. Primjerice, do sada su kućanstva s 4 odvoza mjesečno plaćala oko 130,00 kuna. Temeljem ovog Ugovora ta će cijena biti niža i iznositi oko 100,00 kuna po kućanstvu za 4 mjesečna odvoza. No, ukoliko kućanstvo nema toliku potrebu i iznese kantu 2 puta mjesečno primjerice, plaćat će još manje„ pojasnio je gradonačelnik Dario Zurovec. Prijedlog Odluke prihvaćen je jednoglasno i bez rasprave.

 

S obzirom da je vijećnici Mariji Market (SDP) prestao mandat u Gradskom vijeću Grada Svete Nedelje, a bila je imenovana članicom Odbora za izbor i imenovanje i Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša. Pristigao je prijedlog 1/3 vijećnika da se vijećnik Karlo Lacković imenuje članom Odbora za izbor i imenovanje, a prijedlog je prihvaćen jednoglasno i bez rasprave. Jednako tako je pristigao prijedlog 1/3 vijećnika za imenovanje člana Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša. Predložena je vijećnica Ivana Juričić, te je prijedlog prihvaćen jednoglasno i bez rasprave.

Navigacija
Pretraga
Prilagođeni mod
Na vrh
Postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
Napredne postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
  • Osnovni kolačići
  • Kolačići vezani uz spremanje privola korisnika (ne sadrže identifikacijske podatke), te kolačići vezani uz anonimizirano praćenje prometa na stranicama grada Sveta Nedelja (Google Analytics)
  • Analitika
  • Sustav za naprednije praćenje ponašanja korisnika. Svi korisnici su anonimizirani i informacije o njima su svedene na vrstu operativnog sustava i pretraživač (browser) koji koriste.
  • Oglašavanje
  • Kolačići za izgradnju aninomiziranih retargeting lista u oglašivačkim platformama sustava Facebook i Google AdWords u svrhu kvalitetnijeg informiranja stanovništva o događanjima na području grada. Grada Sveta Nedelja ne dijeli svoje liste s trećim osobama, izuzev službi unutar grada Svete Nedelje (npr. Turistička zajednica).
  • Društvene mreže
  • Prikaz interaktivnih elemenata društvenih mreža na stranicama grada Sveta Nedelja

Pomoć s osobama s invaliditetom

Paleta boja

  • {{item.name}}

Veličina slova

  • Aa
Zatvorite