Promjena modela odvoza otpada

Poštovane sugrađanke i sugrađani,

zbog usklade sa Zakonom o gospodarenju otpadom koji je donio Hrvatski sabor na sjednici održanoj 15. srpnja 2021. godine, od 1. lipnja 2022. godine novi koncesionar za prikupljanje miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i reciklabilnog otpada je tvrtka Mull – trans d.o.o.

Od navedenog datuma zaprimat ćete jedan mjesečni račun za zbrinjavanje komunalnog otpada od navedenog koncesionara.

Novi koncesionar svim korisnicima na kućnu adresu uputio je Cjenik, Obavijest i Izjavu. Obveza korisnika je ispuniti i vratiti Izjavu koncesionaru (putem elektroničke pošte; izjave@mulltrans.hr ili putem pošte).

Cijena odvoza otpada ovisiti će o:

 • veličini spremnika koji koristite za komunalni otpad – označiti na izjavi novog koncesionara,
 • broju odvoza komunalnog otpada mjesečno,
 • hoćete li kompostirati biootpad ili ne (ukoliko kompostirate u svojem kućanstvu, ukupni mjesečni račun za komunalni otpad biti će manji za 11,30 kn/mj).

Cijena javne usluge sastoji se od dva dijela:

 1. Fiksni dio cijene
 2. Varijabilni dio cijene

Fiksni dio cijene isti je za spremnik od 80 litara, 120 litara i 240 litara i iznosi 67,80 kuna (ukoliko NE KOMPOSTIRATE biootpad u vlastitom kućanstvu).

Fiksni dio cijene isti je za spremnik od 80 litara, 120 litara i 240 litara i iznosi 56,50 kuna (ukoliko KOMPOSTIRATE biootpad u vlastitom kućanstvu).

 Varijabilni dio cijene je cijena pražnjenja spremnika za miješani komunalni otpad po broju pražnjenja.

 

Pogledajte detaljni izračun:

Navigacija
Pretraga
Prilagođeni mod
Na vrh
Postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
Napredne postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
 • Osnovni kolačići
 • Kolačići vezani uz spremanje privola korisnika (ne sadrže identifikacijske podatke), te kolačići vezani uz anonimizirano praćenje prometa na stranicama grada Sveta Nedelja (Google Analytics)
 • Analitika
 • Sustav za naprednije praćenje ponašanja korisnika. Svi korisnici su anonimizirani i informacije o njima su svedene na vrstu operativnog sustava i pretraživač (browser) koji koriste.
 • Oglašavanje
 • Kolačići za izgradnju aninomiziranih retargeting lista u oglašivačkim platformama sustava Facebook i Google AdWords u svrhu kvalitetnijeg informiranja stanovništva o događanjima na području grada. Grada Sveta Nedelja ne dijeli svoje liste s trećim osobama, izuzev službi unutar grada Svete Nedelje (npr. Turistička zajednica).
 • Društvene mreže
 • Prikaz interaktivnih elemenata društvenih mreža na stranicama grada Sveta Nedelja

Pomoć s osobama s invaliditetom

Paleta boja

 • {{item.name}}

Veličina slova

 • Aa
Zatvorite