Održana 12. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje

Dana 12. srpnja 2022. godine s početkom u 18,00 sati u Gradskoj vijećnici održana je 12. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje. Na sjednici je prisustvovalo 14 od 15 vijećnika, a Dnevni red koji je na početku jednoglasno prihvaćen  sadržavao je 11. točaka.

Sjednica je započela aktualnim satom. Vijećnicu Sanju Mužinić-Čujić (FOKUS) zanimalo je da li će Grad Sveta Nedelja uz nabavu udžbenika, sufinancirati i nabavu ostale opreme, odnosno nabavu radnih bilježnica i pratećeg materijala. Gradonačelnik Dario Zurovec naglasio je kako će Grad, kao i prethodne godine, sufinancirati nabavu kako udžbenika tako i radnih bilježnica i dodatne opreme. Vijećnicu Mužinić-Čujić također je zanimalo da li Grad ima saznanja o prokišnjavanju krova na OŠ Vladimir Deščak. Gradonačelnik Zurovec istaknuo je kako Grad nema saznanja o istome jer do sada nije zaprimljena nikakva službena informacija. “Naravno, ukoliko i kada informacija pristigne, u okviru svojih mogućnosti, svakako ćemo pomoći u sanaciji štete na objektu škole“ naglasio je gradonačelnik Zurovec.

Uslijedila je Verifikacija Zapisnika s 11. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje održane 21.06.2022. godine.

Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na sklapanje Ugovora o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 1006/2 k.o. Sveta Nedjelja uvodno je obrazložio gr4adonačelnik Dario Zurovec istaknuvši kako se radi o produljenju Ugovora radi instaliranja, smještaja i razvoja EKI na vrijeme od 5 godina, a sve u skladu sa Zakonom o elektroničkim komunikacijama. Zaključak je prihvaćen većinom glasova.

Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na sklapanje Okvirnog sporazuma za radove održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Svete Nedelje za razdoblje do 31.12.2024. godine uvodno je obrazložila pročelnica Upravnog odjela Grada Mirela Grgić istaknuvši da je proveden je postupak javne nabave krajem lipnja 2022. godine, a 05. srpnja 2022. godine donesena je Odluka o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude. Odabran je ponuditelj Vrančić, obrt za građevinarstvo i prijevoz, vl. Kristijan i Tomislav Vrančić, Sveta Nedelja. Procijenjena vrijednost nabave iznosi 37.250.000,00 kn bez pdv-a za razdoblje do 31.12.2024. godine. Gradsko vijeće jednoglasno je i bez rasprave prihvatilo Zaključak o davanju suglasnosti na sklapanje okvirnog sporazuma.

Uslijedilo je Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru na području Grada Svete Nedelje u 2021. godini koje je podnio gradonačelnik Dario Zurovec istaknuvši kako je Grad Sveta Nedelja tijekom 2021. godine raspolagao s ukupnim iznosom naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u visini od 124.027,68 kuna, a tijekom godine utrošena su djelomična sredstva odnosno utrošeno je 105.000,00 kuna. Izvješće je jednoglasno prihvaćeno.

Uslijedila su izvješća o izvršenjima programa rada i financijska izvješća za 2021. godinu trgovačkog društva Svenkom, Kulturnog centra Sveta Nedelja, Kulturne zajednice Grada Svete Nedelje, Sportske zajednice Grada Svete Nedelje, Vatrogasne zajednice Grada Svete Nedelje i Gradskog društva Crvenog križa Samobor. Sva izvješća su prihvaćena.

Navigacija
Pretraga
Prilagođeni mod
Na vrh
Postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
Napredne postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
  • Osnovni kolačići
  • Kolačići vezani uz spremanje privola korisnika (ne sadrže identifikacijske podatke), te kolačići vezani uz anonimizirano praćenje prometa na stranicama grada Sveta Nedelja (Google Analytics)
  • Analitika
  • Sustav za naprednije praćenje ponašanja korisnika. Svi korisnici su anonimizirani i informacije o njima su svedene na vrstu operativnog sustava i pretraživač (browser) koji koriste.
  • Oglašavanje
  • Kolačići za izgradnju aninomiziranih retargeting lista u oglašivačkim platformama sustava Facebook i Google AdWords u svrhu kvalitetnijeg informiranja stanovništva o događanjima na području grada. Grada Sveta Nedelja ne dijeli svoje liste s trećim osobama, izuzev službi unutar grada Svete Nedelje (npr. Turistička zajednica).
  • Društvene mreže
  • Prikaz interaktivnih elemenata društvenih mreža na stranicama grada Sveta Nedelja

Pomoć s osobama s invaliditetom

Paleta boja

  • {{item.name}}

Veličina slova

  • Aa
Zatvorite