Obavijest o izmjenama uvjeta i načina korištenja prostora u vlasništvu Grada Svete Nedelje

Od 1. rujna 2022. godine naknada za jednokratno korištenje prostora određuje se kako slijedi:

Društveni dom CIJENA
Mala Gorica 750,00 kn
Rakitje 750,00 kn
Brezje 750,00 kn
Strmec 2.000,00 kn

 

Zahtjev za privremeno korištenje prostora u vlasništvu Grada Svete Nedelje možete preuzeti na sljedećoj poveznici: https://grad-svetanedelja.hr/ustroj-grada/dokumenti/obrasci-i-zahtjevi-za-gradane/?obrazac=1435

Za jednokratno korištenje prostora zainteresirane osobe dužne su podnijeti pisani zahtjev najkasnije 5 dana prije dana traženog termina.

Uz zahtjev, zainteresirane osobe dužne su priložiti presliku osobne iskaznice odnosno rješenje nadležnog tijela o registraciji.

Naknadu za korištenje prostora podnositelj zahtjeva je dužan uplatiti odmah po primitku odluke o jednokratnom korištenju i računa koji ispostavlja upravni odjel nadležan za financije. Bez dokaza o plaćanju naknade za korištenje prostora, podnositelj zahtjeva neće moći koristiti traženi prostor.

Ukoliko podnositelj zahtjeva odustane od korištenja prostora dužan je u roku 24 sata prije dogovorenog termina korištenja obavijestiti nadležno tijelo za mjesnu samoupravu o odustajanju od korištenja prostora. Ukoliko podnositelj zahtjeva na vrijeme ne prijavi odustanak od korištenja prostora, nema pravo na povrat uplaćene naknade.

Osobe kojima je prostor dan na korištenje dužne su predmetni prostor, okoliš, opremu i inventar čuvati od oštećenja i upotrebljavati ga prema namjeni s pažnjom dobrog gospodara te vratiti u ispravnom, čistom i urednom stanju, u protivnom odgovaraju za štetu.

U slučaju narušavanja javnog reda i mira te oštećenja prostora i okoline prostora korisniku će se zabraniti korištenje prostora u razdoblju od dvije godine. Grad Sveta Nedelja ne odgovara za štetu prouzročenu trećim osobama ili imovini trećih osoba za vrijeme dok prostore koristi podnositelj zahtjeva i ostali sudionici događanja u organizaciji podnositelja zahtjeva.

Navigacija
Pretraga
Prilagođeni mod
Na vrh
Postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
Napredne postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
  • Osnovni kolačići
  • Kolačići vezani uz spremanje privola korisnika (ne sadrže identifikacijske podatke), te kolačići vezani uz anonimizirano praćenje prometa na stranicama grada Sveta Nedelja (Google Analytics)
  • Analitika
  • Sustav za naprednije praćenje ponašanja korisnika. Svi korisnici su anonimizirani i informacije o njima su svedene na vrstu operativnog sustava i pretraživač (browser) koji koriste.
  • Oglašavanje
  • Kolačići za izgradnju aninomiziranih retargeting lista u oglašivačkim platformama sustava Facebook i Google AdWords u svrhu kvalitetnijeg informiranja stanovništva o događanjima na području grada. Grada Sveta Nedelja ne dijeli svoje liste s trećim osobama, izuzev službi unutar grada Svete Nedelje (npr. Turistička zajednica).
  • Društvene mreže
  • Prikaz interaktivnih elemenata društvenih mreža na stranicama grada Sveta Nedelja

Pomoć s osobama s invaliditetom

Paleta boja

  • {{item.name}}

Veličina slova

  • Aa
Zatvorite