Održana 17. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje

Dana 27. travnja 2023. godine s početkom u 18,30 sati u Gradskoj vijećnici održana je 16. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje. Na sjednici je prisustvovalo 11 od 15 vijećnika, a Dnevni red koji je na početku jednoglasno prihvaćen sadržavao je 13 točaka.

U sklopu aktualnog sata, pitanje su se ponajviše doticala komunalne problematike. Vijećnik Anđelko Šeketa upitao je kada će se sanirati Ivanska ulica u Jagnjić Dolu te je li u planu postav dječjeg parka. Gradonačelnik Dario Zurovec naglasio je kako je navedena ulica bila u planu no kada je nastupila korona radovi su bili djelomično usporeni. Potrudit će se da na rebalansu osiguraju sredstva za sanaciju navedene ulice i postavu asfaltnog kolnika. Vezano uz dječji park gradonačelnik se složio s inicijativom vijećnika Šekete jer se puno ulaže u uređenje dječjih parkova, te svako naselje ima nekoliko dječjih parkova. Već su obavljeni preliminarni razgovori s vlasnicima privatnih parcela gdje se potencijalno može postaviti park te će se razmotriti otkup zemljišta i rješavanje daljnjih imovinsko pravnih odnosa kako bi se u naselju Jagnjić Dol što prije postavio novi dječji park.

Nakon Verifikacije Zapisnika sa 16. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje održane 20.02.2023.godine, uslijedio je prihvaćanje Odluke o 4. izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje koje je uvodno obrazložila pročelnica Mirela Grgić Uz tiskarske pogreške, pristupilo se izmjenama koje se odnose na način podnošenja amandmana, kao i izmjenama u dijelu da se sjednice Gradskog vijeća ubuduće prenose uživo.

Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Svete Nedelje u 2023. godini uvodno je obrazložila predsjednica Odbora za dodjelu javnih priznanja Sanja Mužinić – Čujić istaknuvši kako je 15.03.2023. bio objavljen Javni poziv za dodjelu Javnih priznanja Grada Svete Nedelje te je pristiglo nekoliko prijava. Gradsko vijeće je jednoglasno prihvatilo prijedlog Odbora te će se u 2023. godini dodijeliti Javna priznanja na svečanoj sjednici u povodu Dana grada kako slijedi: prof.dr.sci. Zlatko Ivančić – Nagrada grada za životno djelo, Matej Vojvodić – Nagrada Grada, Rudolf Jedvaj – Nagrada Grada i Rudolf Burnik – Nagrada Grada.

Zaključka o razrješenju i imenovanju mrtvozornika za područje Grada Svete Nedelje jednoglasno je prihvaćen. Prim. Ines Balint dr.med. radi poslovnih i obiteljskih obveza zatražila je izuzeće od obavljanja mrtvozorničke djelatnosti, te je mrtvozornikom za područje grada Svete Nedelje imenovan prim. Slavko Lovasić, dr.med. Jednoglasno i bez rasprave donesena je Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić „Slavuj“ Strmec .

Prijedlog Odluke o donošenju I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Brezje-Sveta Nedelja uvodno je obrazložila pročelnica Roberta Ciglar istaknuvši kako je nakon ranije odluke Gradskog vijeća donesene pred kraj 2022. godine provedena procedura koja se odnosi sklapanje ugovora inicijatorom prijedloga za Izmjene i dopune UPU Brezje Sveta Nedelja. Ugovor je sklopljen s obzirom da je inicijator predao zahtjev za financiranje ove izrade. Provedena je javna rasprava, sastavljeno izvješće o javnoj raspravi. Prijedlog je jednoglasno i bez rasprave prihvaćen. Većinom glasova prihvaćena je i Odluka o osnivanju prava služnosti (ulica Videkovići, Loza i Novačka cesta). Prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi (Stublov zdenec) uvodno je obrazložio zamjenik gradonačelnika Gabrijel Deak te je prijedlog jednoglasno i bez rasprave prihvaćen.

Izvješća o radu davatelja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada za 2022. godinu na području grada Svete Nedelje i donošenje zaključka (predstavnici društva Eko-Flor Plus d.o.o. i društva Mull-Trans d.o.o.) ispred navedenih koncesionara podnijeli su Suzana Gabud Repar i Zdenko Komorčec. Po izlaganju vijećnici nisu imali pitanja, a izvješće je jednoglasno prihvaćeno. Također bez rasprave i jednoglasno prihvaćeno je Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Svete Nedelje za 2022. godinu.

Gradonačelnik Dario Zurovec podnio je Izvješće o radu za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2022. godine i donošenje zaključka istaknuvši najbitnije odluke u izvještajnom razdoblju. Izvješće je jednoglasno i bez rasprave prihvaćeno.

Prijedlog Izvješća o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Grada Svete Nedelje za 2022. godinu obrazložio je zamjenik gradonačelnika Gabrijel Deak te je isti jednoglasno i bez rasprave prihvaćen.

 

Navigacija
Pretraga
Prilagođeni mod
Na vrh
Postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
Napredne postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
  • Osnovni kolačići
  • Kolačići vezani uz spremanje privola korisnika (ne sadrže identifikacijske podatke), te kolačići vezani uz anonimizirano praćenje prometa na stranicama grada Sveta Nedelja (Google Analytics)
  • Analitika
  • Sustav za naprednije praćenje ponašanja korisnika. Svi korisnici su anonimizirani i informacije o njima su svedene na vrstu operativnog sustava i pretraživač (browser) koji koriste.
  • Oglašavanje
  • Kolačići za izgradnju aninomiziranih retargeting lista u oglašivačkim platformama sustava Facebook i Google AdWords u svrhu kvalitetnijeg informiranja stanovništva o događanjima na području grada. Grada Sveta Nedelja ne dijeli svoje liste s trećim osobama, izuzev službi unutar grada Svete Nedelje (npr. Turistička zajednica).
  • Društvene mreže
  • Prikaz interaktivnih elemenata društvenih mreža na stranicama grada Sveta Nedelja

Pomoć s osobama s invaliditetom

Paleta boja

  • {{item.name}}

Veličina slova

  • Aa
Zatvorite