Izvješća o javnoj raspravi – Urbanistički planovi uređenja

U nastavku možete preuzeti Izvješća o javnoj raspravi za slijedeće urbanističke planove:

  • UPU kompleks uz dvorac Erdödy
  • UPU sportsko-rekreacijske zone Kerestinec sjever
  • UPU sportsko-rekreacijske zone – Orešje
  • UPU sportsko-rekreacijske zone – Rakitje
  • UPU7- zone poslovne namjene Rakitje
  • UPU9 – zone gospodarske namjene Rakitje