Često postavljana pitanja

Posluje li Sveta Nedelja u sustavu e-računa?

Prema Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/2018) Sveta Nedelja obavezan je zaprimati i plaćati isključivo eRačune koji su u skladu s EU normama. Svi javni i sektorski naručitelji su obveznici primjene ovog zakona.

To znači da ste u obvezi dostavljanja eRačuna za postojeće i eventualno buduće ugovore kao i za nabave koje se realiziraju putem narudžbenicama (neovisno o vrijednosti) dužni izdavati e-Račun. Kako bi Vašu obavljenu uslugu, nabavljenu robu i/ili izvršene radove račun bio zaprimljen te plaćen od strane Grada Svete Nedelje kao javnog naručitelja.

Prema Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi više neće biti dopušteno zaprimanje računa, predračuna, odobrenja i terećenja u papirnatom obliku putem pošte ili skeniranih putem e-maila (osim fiskaliziranih računa koji se plaćaju gotovinski).

E-mail adresa za dostavu računa: eracun@grad-svetanedelja.hr

Navigacija
Pretraga
Prilagođeni mod
Na vrh
Postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
Napredne postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
  • Osnovni kolačići
  • Kolačići vezani uz spremanje privola korisnika (ne sadrže identifikacijske podatke), te kolačići vezani uz anonimizirano praćenje prometa na stranicama grada Sveta Nedelja (Google Analytics)
  • Analitika
  • Sustav za naprednije praćenje ponašanja korisnika. Svi korisnici su anonimizirani i informacije o njima su svedene na vrstu operativnog sustava i pretraživač (browser) koji koriste.
  • Oglašavanje
  • Kolačići za izgradnju aninomiziranih retargeting lista u oglašivačkim platformama sustava Facebook i Google AdWords u svrhu kvalitetnijeg informiranja stanovništva o događanjima na području grada. Grada Sveta Nedelja ne dijeli svoje liste s trećim osobama, izuzev službi unutar grada Svete Nedelje (npr. Turistička zajednica).
  • Društvene mreže
  • Prikaz interaktivnih elemenata društvenih mreža na stranicama grada Sveta Nedelja

Pomoć s osobama s invaliditetom

Paleta boja

  • {{item.name}}

Veličina slova

  • Aa
Zatvorite