Zajedno za Petrinju, Sisak i Glinu! Grad Sveta Nedelja provodi akciju prikupljanja sredstava za potpunu obnovu obiteljske kuće iz područja pogođenog potresom! Saznaj više!
Trenutno prikupljeno:
98.301,55 HRK

Često postavljana pitanja

Tko je oslobođen plaćanja komunalne naknade?

Od plaćanja komunalne naknade u potpunosti se oslobađaju slijedeće nekretnine:

 1. kojima se koristi Hrvatska vojska za djelatne potrebe obrane (vojarne, vježbališta i sl.);
 2. koje se upotrebljavaju za djelatnost javnog, predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja, i muzeja kojih je osnivač Republika Hrvatska, i arhiva;
 3. koje koriste ustanove zdravstvene zaštite u vlasništvu Republike Hrvatske i Županije;
 4. koje se upotrebljavaju za djelatnost vatrogasnih služi;
 5. koje služe vjerskim zajednicama za obavljanje njihove vjerske i obrazovne djelatnosti,
 6. za građevinska zemljišta na kojima su spomen-obilježja, spomen-područja i masovne grobnice;
 7. zgrade i zemljišta koja su u vlasništvu Grada Svete Nedelje ili se djelatnost većinskim dijelom financira iz gradskog proračuna, osim prostorija koje se daju u zakup, u kojem slučaju je zakupnik obveznik plaćanja;
 8. javnoprometne i javno zelene površine;
 9. gospodarske zgrade poljodjelaca s dvorištem:
 10. šumsko zemljište
 11. hoteli, apartmanska naselja i kampovi.

Izuzetno iz stavka 1. ovog članka komunalna naknada se plaća za prostorije i zemljište ukoliko ih vlasnici daju u najam, podnajam, podzakup ili privremeno korištenje.

Od obveze plaćanja komunalne naknade potpuno ili djelomično oslobodit će se:

 • obveznici koji nisu opremljeni električnom mrežom i/ili javom vodoopskrbom a koji čine sastavni dio infrastrukture JLS-a, ili javnih isporučitelja vodnih usluga,
 • obveznici komunalne naknade koji su korisnici zajamčene minimalne naknade sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi za vrijeme dok takva potreba traje.

Obveznik iz Stavka 2. ovog članka dužan je obavijestiti nadležan upravni odjel o prestanku postojanja navedenog prava u roku od 15 dana od nastanka promjene.

Pravne i fizičke osobe (vlasnici zemljišta ili investitori) koje počinju obavljati djelatnost na području grada Svete Nedelje i koji su prilikom ishođenja pravomoćne građevinske dozvole bili u cijelosti ili djelomično oslobođeni plaćanja komunalnog doprinosa ili drugog akta za građenje komunalna naknada im se obračunava na  način da se u prvoj godini rada oslobađaju plaćanja obračunatog iznosa komunalne naknade u cijelosti.

Pod pravnim i fizičkim osobama koje počinju obavljati djelatnost podrazumijevaju se pravne i fizičke osobe koje nisu obavljale registriranu djelatnost na području grada Svete Nedelje  i koje djelatnost obavljaju u novoizgrađenim poslovnim prostorima.

Obveznici komunalne naknade, pravne i fizičke osobe koji već posluju na području Grada Svete Nedelje, a koji su prilikom izgradnje poslovne građevine bili u cijelosti oslobođeni plaćanja   obračunatog iznosa komunalnog doprinosa,  komunalna naknada za taj poslovni objekt obračunavati će se i plaćati ovisno o ukupnom ulaganju u novoizgrađeni objekt:

 • kada je vrijednost ulaganja premašila iznos od 15 milijuna kuna, obračunati iznos komunalne naknada plaća se sukladno  stavku 2. čl. 15.
 • kada je vrijednost ulaganja iznosila između 7,5 i 15 milijuna kuna,  obračunati  iznos komunalne naknade  u prvoj godini rada umanjuje se  za  50%.

Za što se plaća komunalna naknada?

Komunalna naknada plaća se za sljedeće:

 • stambeni prostor,
 • poslovni prostor,
 • garažni prostor,
 • građevinsko zemljište koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti,
 • neizgrađeno građevinsko zemljište,

dakle za nekretnine koje se nalaze na području na kojem se najmanje obavljaju komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i održavanja javne rasvjete i koje su opremljene najmanje pristupnom cestom, niskonaponskom električnom mrežom i vodom prema mjesnim prilikama te čini sastavni dio infrastrukture Grada Svete Nedelje.

Građevinskim zemljištem koje služi obavljanju poslovne djelatnosti smatra se zemljište koje se nalazi unutar ili izvan granica građevinskog područja, a na kojemu se obavlja poslovna djelatnost.

Neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra se zemljište koje se nalazi unutar granica građevinskog područja na kojemu se u skladu s propisima kojima se uređuje prostorno uređenje i gradnja mogu graditi zgrade stambene ili poslovne namjene, a na kojemu nije izgrađena zgrada ili na kojemu postoji privremena građevina za čiju izgradnju nije potrebna građevinska dozvola. Neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra se i zemljište na kojemu se nalazi ruševina zgrade.

Navigacija
Pretraga
Prilagođeni mod
Na vrh
Postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
Napredne postavke kolačića Web stranice grada Sveta Nedelja koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, te kako bi mogli obavještavati korisnike o aktivnostima grada Sveta Nedelja i povezane službe grada Sveta Nedelja kroz ciljano oglašavanje.
 • Osnovni kolačići
 • Kolačići vezani uz spremanje privola korisnika (ne sadrže identifikacijske podatke), te kolačići vezani uz anonimizirano praćenje prometa na stranicama grada Sveta Nedelja (Google Analytics)
 • Analitika
 • Sustav za naprednije praćenje ponašanja korisnika. Svi korisnici su anonimizirani i informacije o njima su svedene na vrstu operativnog sustava i pretraživač (browser) koji koriste.
 • Oglašavanje
 • Kolačići za izgradnju aninomiziranih retargeting lista u oglašivačkim platformama sustava Facebook i Google AdWords u svrhu kvalitetnijeg informiranja stanovništva o događanjima na području grada. Grada Sveta Nedelja ne dijeli svoje liste s trećim osobama, izuzev službi unutar grada Svete Nedelje (npr. Turistička zajednica).
 • Društvene mreže
 • Prikaz interaktivnih elemenata društvenih mreža na stranicama grada Sveta Nedelja

Pomoć s osobama s invaliditetom

Paleta boja

 • {{item.name}}

Veličina slova

 • Aa
Zatvorite