Sponzorstva i donacije

OBJAVA PODATAKA O DONACIJAMA I SPONZORSTVIMA:

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15) članak 10. stavak 6., kao i temeljem dopisa Ministarstva pravosuđa, Samostalnog sektora za suzbijanje korupcije KLASE: 740-02/13-01/37, URBROJ: 514-09-13-02 od dana 16. svibnja 2013. godine, a u svrhu transparentnosti rada Grada Svete Nedelje, objavljujemo podatke o sponzorstvima i donacijama Grada Svete Nedelje.

Sukladno dopisu Ministarstva pravosuđa od 30. listopada 2013. godine (KLASA: 740-02/13-01/21, URBROJ: 514-09-13-04), u nastavku su objavljeni:

Registar sklopljenih Ugovora za razdoblje 01.01.2013. – 31.12.2013. godine

Registar sklopljenih Ugovora o djelu i Ugovora o najmu kuće za razdoblje 01.01.2013. – 31.12.2013. godine.